การรายงานสัญญาณด้วยระบบ RST (RST System)

 

เนื่องจากในการติดต่อสื่อสารทางระบบวิทยุโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณวิทยุโทรเลข (สัญญาณรหัสมอร์ส) จึงตัดตัว T ที้งไปจึงเรียกว่าระบบ RS และนิยมดูค่า S จาก S- Meter ของเครื่องรับวิทยุ ซึ่งจะมีสเกลจาก 1 ถึง 9 ส่วนที่เกินจาก 9 ก็จะเสดงเป็น dB เช่น +10 db,+20dB เป็นต้น

R = ความชัดเจนในการรับฟัง (READABILTY) มี 5 ระดับคือ

 1. 1. ไม่ได้เลย
 2. 2. ไม่ค่อยดี (รับแทบไม่ค่อยได้เลย)
 3. 3. พอใช้ (รับข้อความได้ด้วยความลำบากมาก)
 4. 4. ดี (รับข้อความได้สบาย)
 5. 5. ดีเยี่ยม (รับข้อความได้สมบูรณ์ยิ่ง)

S = ความแรงของสัญญาณที่รับได้ (SIGNAL STRENGTH) มี 9 ระดับคือ

 1. 1. อ่อนมากจนแทบรับไม่ได้ (Faint signals)
 2. 2. อ่อนมาก (Very weak signals)
 3. 3. อ่อน (Weak signals)
 4. 4. พอใช้ได้ (Fair signals)
 5. 5. ดีพอใช้ (Fairly good signals)
 6. 6. ดี (Good signals)
 7. 7. แรงปานกลาง (Moderately strong signals)
 8. 8. แรงดี (Strong signals)
 9. 9. แรงดีมาก (Extremely strong signals)

T = ความแจ่มใสของเสียงสัญญาณวิทยุโทรเลข (TONE) มี 9 ระดับคือ

 1. 1. เสียงพร่ามาก มีคลื่นความถี่ต่ำผสมมาด้วย
 2. 2. เสียงพร่ามาก
 3. 3. เสียงพร่ามาก เหมือนใช้แรงดันไฟที่ไม่มีการกรองให้เรียบเลย
 4. 4. เสียงพร่าและยังกระเพื่อมอยู่
 5. 5. เสียงยังกระเพื่อมอยู่มาก
 6. 6. เสียงยังกระเพื่อมอยู่เล็กน้อย
 7. 7. เกือบดียังกระเพื่อมอยู่บ้าง
 8. 8. เกือบดีแล้ว
 9. 9. ดีมากไม่มีตำหนิ (Perfect tone)

ในบางครั้งเราอาจจะเจอ ตัวอักษร 3 ตัวนี้ต่อท้าย การรายงาน แบบ RST คือ

ตัวอย่างเช่น 579C หรือ 579K

โดยทั่วไป การรายงานสัญญาณ RST เราจะในรูปแบบของอักษรย่อ เช่นรับสัญญาณได้ 599 เราจะ แทนด้วย 5NN (N แทนเลข 9 ) เป็นการประหยัดเวลาในการส่ง
1 = A,   2 = U,   3 = V,   4 = 4,   5 = E,   6 = 6,   7 = B,   8 = D,   9 = N,   0 = T

 

 

สถานีวิทยุสมัครเล่น HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร คลิกที่นี่ก่อนโทร