Morse Training by the Koch Method

 

โดยโปรแกรม Koch CW Trainer Version 9 ของ G4FON

Ludwig Koch เป็นนักจิตวิทยา ชาวเยอรมัน ได้ทำการทดลองฝึกสอนรหัสมอร์สให้กับผู้เริ่มต้นด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น

เขาพบว่าวิธีการที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ได้ผล หรือได้ผลช้า เขาค้นพบวิธีการของเขาเอง ซึ่งให้ชื่อว่า Koch method เป็นวิธีการฝึกรหัสมอร์ส แบบง่าย ๆ (สร้างจิตใต้สำนึก) ที่ได้รับการยอมรับวิธีหนึ่งเลยก็ว่าได้ โดยใช้ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมฝึกรหัสมอร์ส โดยทั่วไปคงไม่มีใครอยากท่องจำอะไรที่มากมายในครั้งเดียว การฝึกแบบ Koch method จะค่อย ๆ จำ โดยเริ่มจาก 2 ตัวอักษร เมื่อรับ 2 ตัวอักษรได้ครบถ้วนแล้วค่อยเพิ่มเป็น 3 และ 4 ไปเรื่อย ๆ ตามลำดับ ทำให้ไม่เครียดในการฝึก เหมือนกับการท่องจำจนครบในครั้งเดียว

 

ถ้ามีโอกาสได้เห็นเพื่อนสมาชิกที่ชำนาญรหัสมอร์ส จะเห็น เขารับได้โดยไม่เครียด ไม่ต้องคอยนั่งคิดว่าตัวที่รับมาเป็นตัวอะไร (without thinking) ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาโดยอัตโนมัติ หรือทุกอย่างมันอยู่ในจิตรใต้สำนึก

 

ตัวอย่างการส่งรหัสมอร์สด้วยความเร็วสูง 50 คำต่อนาที

หน้าตาของโปรแกรม ซึ่งไป Download ได้ที่ http://www.g4fon.net

การฝึกแบบ Koch method  ดีกว่าการฝึกรับแบบรับทุกตัวอักษรแต่เริ่มต้นที่ความเร็วต่ำ ๆ 4-5 คำต่อนาที การฝึกแบบนี้จะเพิ่มความเร็วขึ้นเป็น 10-12 คำต่อนาทีได้ช้า และเครียดกว่า ส่วน Koch method  จะเริ่มต้นที่ 15-20 คำต่อนาทีเลย

เริ่มการฝึกแบบ Koch method

การฝึกแบบ Koch method เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าโปรแกรมให้ส่งด้วยความเร็ว 15 หรือ 20 คำต่อนาที ในการฝึกครั้งแรกให้ส่ง 2 ตัวอักษรเท่านั้น ในชุดแรกของโปรแกรมนี้กำหนดให้รับ เฉพาะ M และ K ให้ได้ก่อน หาปากกา กระดาษมาจดไปพร้อมกับ Run โปรแกรม เป็นเวลา 5 นาทีต่อเนื่อง จากนั้นนับจำนวนที่ถูกต้อง และผิดพลาด คำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์

ถ้าคุณรับได้ 90 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป ถือว่าสอบผ่าน สำหรับตัวอักษร 2 ตัวแรก แต่ถ้ายังไม่ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ให้ฝึกต่อไปจนกว่าจะผ่าน เมื่อผ่านแล้วค่อยเพิ่มตัวอักษรเป็น 3 ตัว 4 ตัวไปตามลำดับ แน่นอนครับ ตอนแรก ๆ ความถูกต้องที่เรารับได้จะลดลง แต่สักพักความถูกต้องจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบทุกตัวอักษร ตามที่โปรแกรมเขาออกแบบไว้ (ชุดที่ 1-40)

แสดงการเพิ่มจำนวนตัวอักษรที่ใช้ฝึกมีจำนวนตั้งแต่ 2-40 ตัวอักษร

K   M    R   S   U   A   P   T   L   O

W   I   .   N   J   E   F   0   Y   V

,   G   5   /   Q   9   Z   H   3   8

B    ?   4   2   7   C   1   D   6   X

(<BT> <SK> <AR> )

ลำดับการฝึกของโปรแกรม Koch CW Trainer ตามหลักการ Koch method

ฝึกรหัสมอร์สออนไลน์แบบ Koch method ผ่านเว็บ http://lcwo.net

การฝึกมอร์สแบบ Koch method ด้วย Rufzxp

 

 

ฝึกรับ K และ M ให้เกิดความชำนาญจนรับถูกต้อง 90 % ขึ้นไป จากนั้นเพิ่มตัวอักษร ตัวต่อไป คือ R (ดิ ดาห์ ดิต)

จากนั้นเพิ่มตัว S (ดาห์ ดิ ดาห์) 

ทำอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จนครับ ทุกตัวอักษรตามตารางด้านบน

ลองเปลี่ยนความยาวของกลุ่มคำ และความเร็ว ดูครับ

 

ข้อพิจารณาการฝึกแบบทั่วไปกับแบบ Koch method

 

หลักสูตรของกรมไปรษณีย์โทรเลข ตอนไปสอบขั้นกลาง

จากรุปเป็นการฝึกในหลักสูตรของกรมไปรษณีย์โทรเลข ตอนไปสอบขั้นกลาง จะเห็นได้ว่าขั้นแรก ต้องท่องจำ ท่องให้ครบทั้ง 40 ตัวอักษรก่อน แล้วค่อยฝึกรับ และเริ่มรับจากความเร็วระดับต่ำ ๆ หลายท่านไม่ชอบท่องจำครั้งละมาก ๆ การท่องจำแบบนี้จะสร้างภาพจุดและขีดขึ้นในสมอง พอจำได้ครบ ก็ต้องเริ่มหัดฟังแบบเสียงใหม่ ทำให้เสียเวลากว่าแบบ Koch method

นี่คือวิธีการจดจำ ถ้ามองผิวเผินอาจจะดูว่าการนำตัวอักษรที่คล้าย ๆ กันมาวางเป็นกลุ่มง่ายต่อการจำ แต่สำหรับการหัดฟังมันยาก สำหรับการเริ่มต้น เพราะตัวอักษรเหล่านี้มันคล้าย ๆ กันมาก ถ้าจะให้ฟังง่าย ต้องเอาตัวอักษรที่แตกต่างกัน วิธีของ Koch จะเริ่มด้วย ตัวอักษร K (-.-) และ M (- -) ซึ่งแตกต่างกันพอสมควร ง่ายต่อการเริ่มต้น

 

สถานีวิทยุสมัครเล่น HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร คลิกที่นี่ก่อนโทร