// เครื่องส่งวิทยุจากไอซีดิจิตอล :: แนะนำติชม :: แบบสายอากาศออนไลน์ :: CW Freak //

 

เป็นนักวิทยุแล้วพยายามหาความรู้จากวงการนี้ให้มากที่สุด


นำเสนอความรู้เบื้องต้นที่นักวิทยุสมัครเล่นควรรู้ ทั้งเรื่อง เครื่องรับ เครื่องส่ง ระบบสายอากาศ การแพร่กระจายคลื่น สายนำสัญญาณ ระบบความปลอดภัย สัญญาณรบกวนต่าง ๆ ที่เกียวข้อง การตรวจซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป ความรู้พื้นฐานด้านอิเล็คทรอนิกส์ รูปแบบการติดต่อสื่อสาร ฯลฯ

 

ชุดคิทเครื่องส่ง AM แบบ PLL 531 KHz – 1602 KHz กำลังส่งต่ำเพื่อการศึกษากล่องอลูมิเนียมขนาดใหญ่


ชุดคิทเครื่องรับวิทยุ FM ใช้ทรานซิสเตอร์ล้วน เพื่อการศึกษา

ชุดคิทเครื่องรับวิทยุ AIR Band 118 MHz to 136 MHz

ชุดคิทเครื่องวัดความแรงคลื่นวิทยุ RF Field Strength Meterชุดคิทเครื่องส่งวิทยุ AM กำลังส่ง 50 mW เพื่อการศึกษา

 

ขั้วต่อสาย Coaxial แบบต่าง ๆ

ขั้วต่อสาย Coaxial แบบต่าง ๆ

วีอาร์ เออาร์ ซีบี (VR AR CB)

นักวิทยุสมัครเล่นในสมัยแรก ๆ มักจะถูกเรียกกันว่า VR .....วีอาร์ คืออะไร ???เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2524 กรมไปษณีโทรเลข ได้มีการทดลองให้มีกิจการวิทยุสมัครเล่นขึ้นในประเทศไทย ในรูปของนักวิทยุอาสาสมัคร หรือ วีอาร์ ซึ่งย่อมาจาก Voluntary Radio มีการกำหนดสัญญาณเรียกขานด้วย VR และตามด้วยตัวเลข จาก VR001 ไปตามลำดับก่อนหลัง อนุญาตให้ใช้ความถี่ได้ 3 ช่อง คือ 144.500 ,144.600 และ 144.700 MHzต่อมาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2530 กรมไปรษณีย์โทรเลข อนุญาตให้มีกิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทยได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานงานและจัดการความถี่วิทยุแห่งชาติ (กบถ.) กำหนดให้นักวิทยุสมัครเล่นทุกคนต้องใช้สัญญาณเรียกขานเป็นไปตามสากล เช่น VR001 เปลี่ยนเป็น HS1BA และ VR คนสุดท้ายคือ VR2953 นักวิทยุสมัครเล่น มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Amateur radio ตัวย่อก็คือ AR ส่วนคำสุดท้ายคือ CB ซึ่งย่อมาจาก Citizen Band เป็นย่านความถี่เสรีให้ผู้ที่สนใจจะใช้งานวิทยุรับส่งติดต่อกันได้ โดยไม่มีการสอบรับใบอนุญาตแต่อย่งใด แต่จะเสียค่าธรรมเนียม ในการมีและใช้เครื่องวิทยุ ความถี่ที่เปิดให้ใช้ในประเทศไทยตอนนี้คือ คือ 27 MHz 78 MHz และ 245 MHz

เรียนรู้รหัส Morse

 

การทดลอง SSTV ใน Mode ต่าง ๆ

ชุดคิทเครื่องรับวิทยุ AM รุ่น 2P3

ฝึกรหัสมอร์สออนไลน์ ผ่านเว็บ http://lcwo.net