สูตรการหาค่า XC และ XL

 

ค่า XC หมายถึง ค่า CAPACITIVE REACTANCE คือความต้านทานของ CAPACITOR ที่มีต่อไฟกระแสสลับ โดยที่ความถี่สูงขึ้นความต้านทานนี้จะลดลง สามารถหาได้จากสูตร

ตัวอย่าง การคำนวณ

จงหาค่า XC ของคาปาซิเตอร์ ค่า 470 pF (0.000470 uF) ที่ความถี่ 7.15 MHz

 

จงหาค่า XC ของคาปาซิเตอร์ ค่า 470 pF (0.000470 uF) ที่ความถี่ 14.29 MHz


 

XL หมายถึง ค่า INDUCTIVE REACTANCE คือความต้านทานของ ขดลวด ที่มีต่อไฟกระแสสลับ สามารถหาได้จากสูตร

ตัวอย่าง การคำนวณ

จงหาค่า XL ของ ขดลวด ค่า 8.00 H ที่ความถี่ 120 Hz

ขดลวดที่ใช้ในงานวิทยุสื่อสาร มีค่าน้อย และความถี่จะมาก กว่านี้ ยกตัวอย่างการคำนวณ เช่น

จงหาค่า XL ของ ขดลวด ค่า 15 uH ที่ความถี่ 14.0 MHz

จงหาค่า XL ของ ขดลวด ค่า 15 uH ที่ความถี่ 7.0 MHz

 

บทความที่เกี่ยวข้อง