ความยาวคลื่น WAVELength

 

wavelength หรือความยาวคลื่น แทนด้วยตัวอักษร กรีก คือ lambda ความยาวคลื่น จะเกี่ยวข้องกับความถี่ ถ้าความถี่สูง ความยาวคลื่นก็จะน้อย ถ้าความถี่ต่ำ ความยาวคลื่นก็จะมาก

 

wavelength หรือความยาวคลื่น แทนด้วยตัวอักษร กรีก คือ lambda ความยาวคลื่น จะเกียวข้องกับความถี่ ถ้าความถี่สูง ความยาวคลื่นก็จะน้อย ถ้าความถี่ต่ำ ความยาวคลื่นก็จะมาก

 

วิธีการคิดคำนวณ ความยาวคลื่น สามารถคิดได้ดังนี้ หน่วยเป็นเมตร

เช่น ความถี่ 14.00 MHz
299.7925 /14.00 = 21.41 เมตร

สำหรับการคำนวณแบบ คร่าว ๆ จะใช้ 300/14 = 21.42 เมตร
โดยทั่วไปจะเรียกรวม ๆ กันว่า ย่าน 20 เมตร

หน่วยเป็น ฟุต

ความยาวจากสูตรนี้ เป็นความยาวคลื่น ใน สูญญากาศ