TWO TONE TEST

 

ในย่านความถี่ HF นั้น นักวิทยุสมัครเล่นติดต่อสื่อสารกันโดยใช้ความถี่ต่ำกว่า 30 MHz และการรับส่งนั้น จะใช้ระบบ SSB ซึ่งการรับส่งในระบบนี้นั้น เรียกว่าการส่งเหมือนเหมือนกับการส่งแบบไม่มีคลื่นพาห์ ต่างกับการส่งแบบ AM ที่มีการส่งคลื่นพาห์ออกมาตลอดเวลา เมื่อมีเสียงพูดเข้าไปผสม คลื่นพาห์นั้นก็จะลดกำลังลง หรือทำให้แอมปลิจูดลดลง แต่ในระบบ SSB นั้นตรงกันข้าม เมื่อมีเสียงเข้าไปผสม ก็จะมีกำลังออกมา หรือมีแอมปลิจูด สูงต่ำ ตามระดับเสียงที่ผสมเข้าไป

การที่คนเรานั้นพูดออกมาระดับเสียง ความถี่นั้นแตกต่างกันออกไป ฉนั้น เสียงพูดที่เข้าไปผสมกับคลื่นพาห์ ก็จะมีระดับ แอมปลิจูด ที่แตกต่างกันออกไป สำหรับ การปรับแต่งภาคขยายกำลังของเครื่องส่ง SSB นั้นจำเป็นต้องมีการ ป้อนความถี่เสียงที่ต่างกันเข้าไปผสมกับคลื่นพาห์ ถ้าเรา ป้อนความถี่ต่ำเข้าไปผสม แล้วทำการปรับจูนได้ดีแล้ว พอเปลี่ยนมาใช้กับความถี่เสียงสูง แล้วป้อนสัญญาณเข้าไปใหม่ ปรกฏว่า จะได้ กำลังที่แตกต่างกัน ดังนั้นการปรับจูนที่ดีที่สุด จึงต้องมีการป้อนเสียงเข้าไป พร้อมกัน ทั้งความถี่ต่ำและความถี่สูง

การปรับแต่งนี้เราจะเรียกว่า Two Tone Test ซึ่งโทนเสียงที่นิยม นำมาใช้ในการทดสอบนี้คือ 700 Hz และ 1900 Hz โดยป้อนความถี่ทั้งสองเข้าไปในไมโครโพน พร้อมกันแล้วทำการปรับแต่งเครื่องส่ง จุดประสงค์ก็เพื่อให้ เครื่องขยายสามารถขยายกำลังได้ดีทั้งความถี่ต่ำและความถี่สูง ได้เท่า ๆ กันหรือว่าใกล้เคียงกัน ความถี่ทั้งสองต้องไม่เป็นฮาร์๋โมนิคซึ่งกันและกันด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000