Interference to Television (TVI)

 

สัญญาณรบกวนแบบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องรับโทรทัศน์
เราจะเสดงให้ท่านเห็นถึงสัญญาณรบกวนในแบบต่าง ๆ ที่ปรกฏขึ้นบนหน้าจอ เพื่อการค้นหาสาเหตุที่ถูกต้อง

รูปที่ 1 แสดงภาพปกติ

สัญญาณอ่อน

รูปที่ 2 แสดงภาพที่เกิดจากสัญญาณอ่อนเกินไป เราสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดย การเปลี่ยนไปใช้สายอากาศที่มีประสิธิภาพดีขึ้น เช่นสายอากาศแบบที่ทาง ตรวจสอบสายนำสัญญาณ และขั้วต่อต่าง ๆ ทดลองปรับทิศทางของสายอากาศ ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้สายอากาศแบบภายนอกบ้าน และติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณ (booster amplifier) เปลี่ยนสายนำสัญญาณจากแบบ twin lead เป็นสายแบบ coaxial สามารถจะช่วยได้บางส่วน

ภาพซ้อน ,ภาพเงา

รูปที่ 3 ภาพซ้อน หรือภาพเงา สาเหตุมาจากเครื่องรับอยู่ใกล้กับเครื่องส่งที่อยู่ในตัวเมือง ที่มีตัวตึก, อาคารสูง ๆ หรือ ภูเขา สัญญาณโทรทัศน์บางส่วนจะสะท้อนกับตึกสูง ๆ ให้ลองเปลี่ยนทิศทางของสายอากาศ และเปลี่ยนสายนำสัญญาณเป็นแบบ shielded หรือสาย coaxial

สัญญาณจาก 2 สถานีรบกวนกันและกัน

รูปที่ 4 แสดงอาการที่เครื่องรับ รับสัญญาณ 2 สัญญาณที่มีความแรงใกล้เคียงกัน ความถี่เดียวกัน ลักษณะคล้าย ๆ กับอาการ ภาบซ้อน แต่จะแตกต่างกันที่ภาพ 2 ภาพจะแตกต่างกัน

สัญญาณรบกวนจาก เครื่องส่งวิทยุ สมัครเล่น/CB

สัญญาณรบกวนแบบนี้จะเกิดขึ้นเป็น จังหวะ ๆ ตามการส่งสัญญาณของ เครื่องส่ง (วิทยุ CB ,สมัครเล่น,ตำรวจ,และเครื่องรับ ส่ง แบบอื่น ๆ ) ภาพจะเป็นเส้นลาย ๆ ตามขวาง แต่ถ้าเราอยู่ใกล้ ๆ เครื่องส่งมาก ๆ ภาพหน้าจอเครื่องรับโทรทัศน์ อาจจะเป็นสีดำไปเลยก็ได้ แล้วก็อาจจะได้ยินเสียง การสนธนาออกมาด้วย สัญญาณนี้ อาจจะมีผลต่อ โทรศัพท์ (บ้าน) และเครื่องรับวิทยุ FM ด้วย

สำหรับท่าน ๆ ที่เป็นนักวิทยุสมัครเล่นควรจะต้องมีวงจรกรอง สัญญาณ หรือ Filter ไว้กรองไม่ให้สัญาณของเราไปรบกวนชาวบ้าน เช่นรูปตัวอย่าง วงจร Low Pass Filter สำหรับ ความถี่ 50 MHz หมายความว่า ความถี่ต่ำกว่า 50 MHz ผ่านได้ ความถี่ที่สูงกว่าถูกกำจัดทิ้งลง Ground วงจรนี้ใช้สำหรับ นักวิทยุขั้นกลางที่ใช้ ความถี่ ต่ำกว่า 30 MHz และ วิทยุ CB 27 MHz

สัญญาณรบกวนจากเครื่องใช้ไฟฟ้า (รบกวนมากเช่น ไดร์เป่าผม)

รูปที่ 6 แสดงให้เห็นถึงการรบกวนที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ชนิดที่รบกวนมาก ยกตัวอย่าง เช่น ไดร์ เป่าผม ,สว่านไฟฟ้า และมอเตอร์ต่าง ๆ

สัญญาณรบกวนจากเครื่องใช้ไฟฟ้า (รบกวนน้อย)

รูปที่ 7 แสดงถึงสัญญาณรบกวนที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่รบกวนแบบอ่อน ๆ ภาพจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็ก ๆ หรือแถบยาว ๆ อาจจะมีเสียงซ่า ๆ รบกวนด้วย

สัญญาณรบกวนจากเครื่องส่งวิทยุ FM

รูปที่ 8 สัญญาณรบกวนจากเครื่องส่งวิทยุ FM อาจจะเนื่องมาจากเราอยู่ใกล้สถานีส่งวิทยุ FM และสถานีส่งอาจจะใช้เครื่องขยายกำลังส่งที่ไม่มีคุณภาพเพียงพอ ทำให้เกิดสัญญาณรบกวน ทางด้านเครื่องรับของเราอาจจะต่อ วงจรกรองสัญญาณ FM ทิ้งก็ได้ (FM band rejection filter) และสำหรับ บูตเตอร์ของเครื่องรับบางตัวก็จะมีวงจรนี้อยู่แล้ว

รูป ตัวกรองความถี่ย่าน FM ทิ้ง หรือว่า FM band rejection filter (FM Band Stop) ตัวอย่างนี้ใช้สำหรับวิทยุ รับ - ส่ง air band ซึ่งใช้ความถี่ใกล้เคียงกับวิทยุกระจายเสียง FM (อยู่ในช่วงระหว่าง 108 MHz - 134 MHz) ป้องกันการถูกรบกวนจากเครื่องส่ง FM

สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ก็จะมีวงจรลักษณะเดียวกัน แต่ตัวเล็กกว่า ไม่ต้องทนกำลังส่งมากมาย เหมือนกับที่ใช้สำหรับ วิทยุรับส่ง

สัญญาณรบกวนที่เกิดจากคอมพิวเตอร์

รูปที่ 9 สัญญาณรบกวนที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ จะมีสักษณะคล้าย ๆ กับ electrical interference จะเกิดขึ้นเมื่อเราวางสายอากาศเครื่องรับ ไว้ใกล้ ๆ กับคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเวลารับสัญญาณจากสถานีที่สัญาณอ่อน ๆ

สัญญาณรบกวนที่เกิดจากมอร์เตอร์

รูปที่ 10 สัญญาณรบกวนที่เกิดจากมอตอร์ ปิด-เปิดประตูโรงรถ