ถ้าเราติดตั้งสายอากาศไดโพลไว้ใกล้กับต้นไม้ แล้วกิ่ง หรือใบมาโดน จะมีผลอะไรต่อค่า SWR บ้าง

 

ถ้าเราติดตั้งสายอากาศไดโพลไว้ไกล้กับต้นไม้ แล้วกิ่ง หรือใบมาโดน จะมีผลอะไรต่อค่า SWR บ้าง

แน่นอนครับ สายอากาศไดโพล ในย่านความถี่ HF ต้องยาวแน่ ๆ และบางครั้ง เราจะเป็นต้อง ติดตั้งด้านใดด้านหนึ่ง ไว้กับต้นไม้ และหลีกเลียงไม่ได้ ที่ต้นไม้จะมีผลต่อสายอากาศ

รูปสายอากาศ ไดโพล เมื่อติดตั้งไกล้ ๆ กับต้นไม้

รูปสายอากาศ ไดโพล เมื่อติดตั้งใกล้ ๆ กับต้นไม้

ต้นไม้แทนด้วยวงจรไฟฟ้า

ต้นไม้แทนด้วยวงจรไฟฟ้า

สมมุติว่า ตอนนี้เราใช้สายอากาศไดโพล มีอัตราการขยาย 7.3dBi SWR 1.6:1 ที่ความถี่ 14.1 MHz (ตอนที่ไม่ได้ติดตั้งใกล้ต้นไม้) ติดตั้งสายอากาศ สูงจากพื้นดิน 66 ฟุต

ตารางแสดง ผลกระทบต่อสายอากาศไดโพล เมื่อต้นไม้อยู่ที่ปลายสาย

Rv (variable resistance) Max Gain (dBi) SWR Resonant Freq (MHz)
1.5 M OHM 7.2 1.6 14.03
150 k OHM 7.2 1.6 14.0
15 k OHM 6.5 1.9 14.0
5 k OHM 5.4 2.15 13.9
2 k OHM 4.0 3.5 13.9
1 k OHM 3.0 5 13.8

ตารางแสดง ผลกระทบต่อสายอากาศไดโพล เมื่อต้นไม้อยู่ที่ตรงกลางสาย ด้านใดด้านหนึ่ง

Rv (variable resistance) Max Gain (dBi) SWR Resonant Freq (MHz)
1.5 M OHM 7.2 1.6 14.1
150 k OHM 7.2 1.6 14.1
15 k OHM 6.9 1.7 14.1
5 k OHM 6.4 1.9 14.05
2 k OHM 5.6 2.3 14.0
1 k OHM 4.8 2.8 13.9

จากตารางเราจะเห็นได้ว่า เมื่อความต้านทาน Rv ลดลง ค่า SWR จะเพิ่มขึ้น ค่าความต้านทานนี้ก็จะขึ้นอยู่กับ ความชื้น ของต้นไม้ สรุปง่าย ๆ ว่า ถ้าต้นไม้มีความชื้นสูงขึ้น ค่า SWR ก็จะเพิ่้มขึ้น