ข้อดีของ ทรานซิสเตอร์เมื่อเทียบกับหลอดสูญญากาศ

ทรานซิสเตอร์ทั้ง 2 ชนิด (NPN และ PNP) เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่อิเล็กทรอนิกส์ประเภทที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) เหมือนกับไดโอด (Diode) เพราะฉนั้น กล่าวโดยสรุปจึงมีคุณสมบัติที่ดีเด่นกว่าหลอดสูญญากาศหลายประการเช่น

ข้อดีของ ทรานซิสเตอร์เมื่อเทียบกับหลอดสูญญากาศ

แต่อย่างไรก็ดีทรานซิสเตอร์ก็มีข้อเสียอยู่บ้าง เช่น

แต่อย่างไรก็ดีทรานซิสเตอร์ก็มีข้อเสียอยู่บ้างเหมือนกัน

 

 

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000