แกน Toroid สำหรับการทดลอง

 

แกนToroid เบอร์ T80-6
แกนละ 80 บาท ค่าส่ง 50 บาทต่อครั้ง
แกน Toroid ขนาดต่าง ๆ สำหรับนักทดลอง
ราคาแกนละ 30 บาท
ค่าส่งครั้งละ 50 บาท
T200-2, T157-2, T130-2 เรียงตามลำดับ ยีห้อ Micrometal
T200-2 = 400 บาท/แกน พร้อมส่ง
T157-2 = 350 บาท / แกน พร้อมส่ง
T130-2 = 300 บาท/ แกน พร้อมส่ง
ดิจิตอลโวลต์มิเตอร์ 2.50-30V สำหรับใส่ใน power supply  
ราคา 120 บาท สำหรัับการส่งแบบ ลงทะเบียน และ 150 บาทสำหรับการส่งแบบ EMS การใช้งาน ต่อสายแดงเข้ากับขั้ว + ต่อสายดำเข้ากับขั้วลบของวงจร ภาพเพิ่มเติม
50 และ 100uA มิเตอร์
50 และ 100uA มิเตอร์ 200 บาท ค่าส่ง 50 บาท
ภาพเพิ่มเติม รูปที่ 1 รูปที่ 2