จริงมั้ยถ้านำสายอากาศมาสแต็กกัน ทำไม่ดีอาจจะทำให้ Gain ตก

 

เขาบอกว่า สายอากาศ Gain 10 dB 2 ต้นนำมาขนานกันจะได้อัตราการขยายไม่เกิน 13 dB หรือไม่ก็มีแต่จะลดลง เป็นเพราะรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศเอง สายอากาศแต่ละต้นจะมีการแพร่กระจาย เป็นลำคลื่นออกมาเรียกว่า lobe ถ้าเรานำสายอากาศ 2 ต้น มาวางใกล้ ๆ ในระยะที่เหมาะสมกัน lobe ก็จะเสริมกัน ทำให้ความแรงของสัญญาณไปข้างหน้าได้มากขึ้น แต่ถ้าระยะห่างไม่เหมาะสมจะทำให้ความแรงได้ไม่ดีเท่าที่ควร

 

เปรียบเหมือนคนสองคนช่วยกันเข็นรถ ถ้าห่างกันพอเหมาะเราก็จะได้ สองแรง แต่ถ้าเข้ามาเบียดชิดกัน แทนที่จะได้แรงพลักไปข้างหน้า เต็มที่ก็มัวแต่ชนกันเบียดกัน แต่ถ้าห่างเกินไปมันก็ไม่มีประโยชน์ เหมือนกับรถคันใหญ่ มีคนเข็นแค่สองคน ถ้าอยู่ห่างกันมาก มันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมา 3 dB เพราะแรงของสายอากาศไม่ใช่แรงเข็นไปข้างหน้า ตรง ๆ แต่มันจะหมุนไปด้วย ควงสว่านไปด้วย

ถ้าวางพอเหมาะทิศมันจะไปด้วยกัน มันก็จะเสริมกัน แต่ถ้าวางห่างเกินไป ทิศมันไม่เหมือนกัน ไปถึงที่หมายไม่พร้อมกัน

2 แรงเสริมกัน ในทิศเดียว ผลเท่ากับ X + Y =S1

ถ้าเราเอาสายอากาศมาวางให้่ห่าง ๆ กันแล้วทดสองความแรง ด้วย field strength meter จะเห็นได้ชัด

กรณีที่คลื่น 2 คลื่นเดินทางไปยังเครื่องวัดความแรงไม่พร้อมกัน (ต่างเฟสกัน)

กรณีที่คลื่นเดินทางไปถึงเครื่องวัดความแรงพร้อมกัน (เฟสจะเหมือนกัน)

ถ้าระยะทางของเส้นทาง A และเส้นทาง B มีความยาวเท่ากัน คลื่นที่ไปถึงเครื่องวัดก็จะพร้อมกัน สัญญาณที่ได้มันก็จะเสริมกัน แต่ถ้าสัญญาณไปถึงไม่พร้อมกัน เฟสก็จะต่างกัน เลยหักล้างกัน สัญญาณที่ได้ก็จะลดลง (Gain ลดลง)

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000