จับโปรแกรม Spectrogram มาใช้กับวิทยุ

 

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ Spectrogram ของเสียง เราสามารถนำมาทดลองกับวงการวิทยุได้หลายอย่าง ขั้นแรกให้ไป download โปรแกรมมาก่อนจากเว็บ www.visualizationsoftware.com จากนั้นก็ทำการติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยจะได้โปรแกรมหน้าตาตามรูปด้านล่าง

หน้าตาของโปรแกรม Spectrogram Version 16

โปรแกรม Spectrogram จะมีโหมดการทำงานพื้นฐานอยู่ 3 โหมดคือ

โหมดการทำงานของ Spectrogram Version 16

ทดลองโปรแกรม Spectrogram กับรหัสมอร์ส

ตัวอย่างคือ GX FER UR C

จากการทดลองรับสัญญาณรหัสมอร์ส เราสามารถดูรูป แล้วแปลความหมายออกมาได้เลย ตัวอย่างคือ GX FER UR C ถ้าสัญญาณที่เรารับได้มีความแรง ภาพที่ออกมาก็จะอ่านได้ง่าย

กรณีที่สัญญาณมอร์สเข้ามามีความแรงน้อย

กรณีที่สัญญาณมอร์สเข้ามามีความแรงน้อย

กรณีที่สัญญาณมอร์ส 2 สถานีพร้อมกัน แต่โทนเสียงต่างกัน

กรณีที่สัญญาณมอร์ส 2 สถานีพร้อมกัน แต่โทนเสียงต่างกัน

ทดลองโปรแกรม Spectrogram กับสัญญาณดิจิตอลอื่น ๆ

ทดลองรับสัญญาณ RTTY

ทดลองรับสัญญาณ RTTY (Radioteletype)

ทดลอง ZOOM IN ภาพที่รับได้ เพื่อให้เห็นรูปสัญญาณ

ทดลอง ZOOM IN ภาพที่รับได้ เพื่อให้เห็นรูปสัญญาณ

Baudot Code

จากรูป เป็นตัวอย่าง Baudot Code แสดงรหัส ของตัวอักษร D ซึ่งจะมี ทั้งหมด 8 บิต (เพิ่มขึ้นมาอีก 3 บิต เพื่อการ synchronization) โดยการเพิ่ม 1 start bit (space tone) และ 2 stop bits(mark tone) ก็จะเป็น 01001011

พอเราเห็นรูปจริง ๆ บวกกับความรู้ทางทฤษฎีทำให้เราเข้าใจหลักการทำงานของมันมากขึ้น

Spectrogram ของโหมด MT63

Spectrogram ของโหมด MT63

Spectrogram ของโหมด AmTOR

Spectrogram ของโหมด AmTOR (Amateur Teleprinting Over Radio)

Spectrogram ของโหมด MFSK (Multi-frequency shift keying)

Spectrogram ของโหมด MFSK (Multi-frequency shift keying)

Spectrogram ของโหมด Throb

Spectrogram ของโหมด Throb

สามารถปรับความแรงสัญญาณที่เข้ามาได้

สามารถปรับความแรงสัญญาณที่เข้ามาได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000