สัญลักษณ์แทนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

ตัวต้านทาน (Resistor)

ตัวต้านทาน (Resistor) แบบค่าคงที่

ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ บางครั้งเรียกว่า โวลุ่ม (Potentiometer)

ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ บางครั้งเรียกว่า โวลุ่ม (Potentiometer)

ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ แบบเกือกม้า (Trimpot)

ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ แบบเกือกม้า (Trimpot)

ตัวต้านทาน ปรับค่าตามระดับแสง หรือ LDR (Light dependent resistor)

ตัวต้านทาน ปรับค่าตามระดับแสง หรือ LDR (Light dependent resistor) เวลาไม่มีแสงมาตกกระทบ อาจจะมีความต้านทานสูง แต่พอมีแสงตกกระทบ ความท้านทานอาจจะลดลงไม่เหลือไม่กี่ร้อยโอห์ม

คาปาซิเตอร์แบบ Polyester capacitors (ใช้ polyester plastic film เป็นฉนวน)

คาปาซิเตอร์แบบ Polyester capacitors (ใช้ polyester plastic film เป็นฉนวน)

คาปาซิเตอร์แบบ MKT ส่วนมากจะมีรูปร่าง ตัวเป็นสี่เหลียมคล้าย ๆ กล่องเล็ก ๆ มีสีเหลือง

คาปาซิเตอร์แบบ MKT ส่วนมากจะมีรูปร่าง ตัวเป็นสี่เหลียมคล้าย ๆ กล่องเล็ก ๆ มีสีเหลือง

คาปาซิเตอร์แบบ MKT ส่วนมากจะมีรูปร่าง ตัวเป็นสี่เหลียมคล้าย ๆ กล่องเล็ก ๆ มีสีเหลือง

คาปาซิเตอร์แบบ Ceramic รูปร่างเป็นแผ่นกลม ๆ ขนาดเล็ก สีน้ำตาล

คาปาซิเตอร์แบบ MKT ส่วนมากจะมีรูปร่าง ตัวเป็นสี่เหลียมคล้าย ๆ กล่องเล็ก ๆ มีสีเหลือง

คาปาซิเตอร์แบบ Electrolytic จะพบเห็นโดยทั่วไป ค่าความจุสูง มีขั้ว บวก และ ลบที่แน่นอน

คาปาซิเตอร์แบบ MKT ส่วนมากจะมีรูปร่าง ตัวเป็นสี่เหลียมคล้าย ๆ กล่องเล็ก ๆ มีสีเหลือง

คาปาซิเตอร์แบบ Variable capacitors ใช้ในวงจร จูน ปรับความถี่ มีค่าความจุน้อย เป็นหน่วย pF

ทรานซิสเตอร์ แบบ NPN

ทรานซิสเตอร์แบบ NPN

ทรานซิสเตอร์แบบ PNP

ทรานซิสเตอร์แบบ PNP

Junction Field Effect Transistors (JFET) หรือ เจเฟต

Junction Field Effect Transistors (JFET) หรือ เจเฟต

MOSFET มอสเฟส แบบ N - CH และ P - CH

MOSFET มอสเฟส แบบ N - CH และ P - CH

ไดโอด แบบ ซิลิคอน (ไดโอด มีสองขาคือ ขา A และขา K)

ไดโอด แบบ ซิลิคอน (ไดโอด มีสองขาคือ ขา A และขา K)

ลำโพง (loudspeaker) ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้า เป็นคลื่นเสียง

ลำโพง (loudspeaker) ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้า เป็นคลื่นเสียง

หม้อแปลง (Transformer)

หม้อแปลง (Transformer)

ตัวอย่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในงานเครื่องส่งวิทยุกำลังสูง ๆ

High Voltage Doorknob Capacitors

High Voltage Doorknob Capacitors (470pF @ 16kV)

High-Voltage Big Power capacitor

High-Voltage Big Power capacitor (40uF/5000V)

 

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000