คำนวณค่า RLC และลักษณะการต่อใช้งาน

 

อุปกรณ์ที่จะกล่าวต่อนี้นคือ R L และ C สามารถต่อได้ 3 แบบคือ แบบ อนุกรม แบบขนาน และแบบผสม

เริ่มจาก การต่อ R (Resistors) หรือเรียกภาษาไทยว่า ตัวต้านทาน

การต่อแบบที่ 1 ต่อแบบอนุกรม หรือ Series connection

ผมรวมของความต้านทานจะเท่ากับ

ตัวอย่างเช่น เรามีตัวต้านทาน 2 ตัวค่า 47 โอห์ม และ 68 โอห์ม เราจะได้ความนต้านทานรวมเท่ากับ 47+68 = 115 โอห์ม

การต่อแบบที่ 2 ต่อแบบขนาน หรือ Parallel connection

ผมรวมของความต้านทานสามารถคิดได้ 2 กรณีคือ

ตัวอย่างเช่น เรามีตัวต้านทาน 2 ตัวค่า 47 โอห์ม และ 68 โอห์ม เราจะได้ความนต้านทานรวมเท่ากับ (47X68)/(47+68) = 27.79 โอห์ม

การต่อแบบที่ 3 ต่อแบบผสม หรือ Series-parallel connection คือการนำการต่อ 2 แบบแรกมารวมกัน วิธีการคำนวณค่าความต้านทานสามารถคำนวณ โดยคำนวณแยกส่วนกัน แล้วค่อยนำความต้านทานมารวมกัน


อุปกรณ์ตัวที่ 2 คือ C (Capacitors) หรือ ตัวเก็บประจุ

การต่อแบบที่ 1 ต่อแบบอนุกรม หรือ Series connection

ผลรวมค่าความจุดจะเท่ากับ

สูตรนี้จะคล้าย ๆ กับการหาความต้านทานแบบขนาน และถ้ามี ตัวเก็บประจุ 2 ตัวก็สามารถคิดได้จากสูตร

การต่อแบบที่ 2 ต่อแบบขนาน หรือ Parallel connection

การต่อคาปาซิเตอร์แบบขนานจะสามารถคิดค่าความจุรวม ใช้สูตรเดียวกับการหาค่าความต้านทานรวมแบบอนุกรม

การต่อแบบที่ 3 ต่อแบบผสม หรือ Series-parallel connection

การคำนวณเราก็คำนวณแบบแยกส่วน ตัวอย่างเช่น เรามีตัวเก็บประจุ 4 ตัวต่อดังรูป (C)เราสามารถคำนวณได้โดย

เราจะเห็นได้ว่า Cx กับ Cy ต่อขนานกัน (ดูรูป D) เราจึงสามารถนำค่า ของ C ทั้งสองมารวมกันได้เลย คือ 3 pF + 6pF เท่ากับ 9pF


อุปกรณ์ตัวสุดท้าย L (Inductors) หรือ ขดลวด

วิธีการคิดคำนวณเช่นเดียวกับการหาค่าความต้านทานรวม

การต่อแบบที่ 1 ต่อแบบอนุกรม หรือ Series connection

การต่อแบบที่ 2 ต่อแบบขนาน หรือ Parallel connection

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000