วงจร Resonance

 

วงจร เรโซแนนท์ เป็นวงจรที่นำ C และ L มาต่อร่วมกัน สามารถต่อได้สองแบบคือ แบบอนุกรม และ แบบขนาน จะมีความถี่หนึ่งที่ทำให้ค่า XC และ XL เท่ากัน ค่าความถี่นั้นเราเรียกว่า Resonant Frequency

วงจรเรโซแนนท์ แบบ อนุกรม (series resonant)

วงจรเรโซแนนท์ แบบ อนุกรม (series resonant)

 

คุณสมบัติของวงจรคือ จะมีค่า Impedance ต่ำที่ความถี่ เรโซแนนท์ ทำให้กระแสไหลได้สูงสุด


 

วงจรเรโซแนนท์ แบบ ขนาน (series resonant)

วงจรเรโซแนนท์ แบบ ขนาน (series resonant)

 

คุณสมบัติของวงจรคือ จะมีค่า Impedance สูงที่ความถี่ เรโซแนนท์ ทำให้กระแสไหลได้ต่ำสุด ตรงข้ามกับวงจรแรก

Q = QUALITY

คุณสมบัติหนึ่งของวงจร เรโซแนนท์ ก็คือ ค่า Q ของวงจร ค่านี้จะเป็นการบอกถึง bandwidth ของวงจร ถ้าค่า Q มีค่ามากแสดงว่าวงจรจะมี bandwidth น้อย มีความคมของสัญญาณสูงกว่า (ดูรูปประกอบ)

เปรียบเทียบระหว่าง วงจรที่มีค่า Q มากและ ค่า Q น้อย

เปรียบเทียบระหว่าง วงจรที่มีค่า Q มากและ ค่า Q น้อย

Q of a tuned circuit

ค่า Q สามารถคำนวณได้จาก

Q = resonant frequency/ bandwidth

ค่า bandwidth ในรูป เราจะนับจากจุด f-low ถึง f- high ซึ่งทั้งสองจุดนี้เป็นจุดที่สัญญาณตกลง 3 dB จากความแรงสูงสุด

ความถี่ เรโซแนนท์ สามารถหาได้จากสูตร

 

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000