ชุดคิทเครื่องส่งวิทยุ AM FM วิทยุสมัครเล่น เพื่อการศึกษา


สั่งซื้อชุดคิทเครื่องส่งวิทยุ  AM FM ออนไลน์

เครื่องส่ง FM 76-110 MHz 3 ทรานซิสเตอร์
เครื่องส่ง FM 76-110 MHz 3 ทรานซิสเตอร์ มีทั้งแบบชุดคิทและชุดที่บัดกรีแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติม

สั่งซื้อออนไลน์คลิกที่นี่ (กรณีสั่งชุดเดียว)
เครื่องส่ง FM 76-110 MHz 3 ทรานซิสเตอร์
ชุดคิทเครื่องส่ง FM 76-108 MHz 3 ทรานซิสเตอร์
ชุดคิทเครื่องส่ง FM 76-108 MHz 3 ทรานซิสเตอร์ เป็นชุดคิท ต้องเอาไปบัดกรีเอง ข้อมูลเพิ่มเติม

สั่งซื้อออนไลน์คลิกที่นี่ (กรณีสั่งชุดเดียว)
เครื่องส่ง FM แบบประกอบเสร็จแต่ยังไม่ลงกล่อง  
เป็นตัวใหม่ เน้นการใช้อุปกรณ์แบบ SMD ทั้งหมด 14 ช่องความถี่ สามารถเปิดปิดได้โดย DIP Switch ใช้ไฟเลี้ยงได้ 5-6 โวลต์ (อาจจะใช้ไฟจาก USB ของคอมพิวเตอร์ หรือ Power Bank ก็ได้) ราคา 450 บาท (รวมค่าส่งแล้ว)
....ระยะทางการใช้งานประมาณ 100.เมตรในที่โล่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายอากาศที่ใช้ด้วย สัญญาณเข้ามี 2 ระดับ คือ Mic (สำหรับสัญญาณอ่อน ๆ)และ MP3 (สำหรับสัญญาณแรง ๆ)
ขนาดแผ่นวงจร 7.6X 4.8 cm
ภาคขยายกำลัง ทรานซิสเตอร์ 2SC3356
ภาพประกอบเพิ่มเติม

สั่งซื้อออนไลน์คลิก
ชุดคิทวิทยุ รับ - ส่ง เพื่อการทดลอง
ชุดคิทวิทยุ รับ - ส่ง เพื่อการทดลองของสถาบันการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

ชุดคิทวิทยุรับส่ง 29.6 MHz 1 ช่อง
ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

ชุดคิทเครื่องส่งวิทยุ ระบบ CW (รหัสมอร์ส) ความถี่ 7 MHz กำลัง 0.5 วัตต์
สั่งซื้อคลิกที่นี่

ข้อมูลการทำงานของวงจรคลิกที่นี่
โมดูลเครื่องส่ง FM ขนาดเล็ก 76-108 MHz
โมดูลเครื่องส่ง FM ขนาดเล็ก 76-108 MHz
ใช้ไฟเลี้ยง 3-5 โวลต์
ใช้ไฟจาก USB ของคอมพิวเตอร์ได้
มีไมค์ในตัว ถ้าต้องการใช้ไมค์ให้ถอดสายเจ็กสัญญาณ input ออก
ราคา 400 บาท (รวมค่าส่งแล้ว) ข้อมูลเพิ่มเติม
ชุดคิทเครื่องส่ง FM ใช้ IC BA1404 สำหรับสถาบันการศึกษา
ชุดคิทเครื่องส่ง FM ใช้ IC BA1404 ใช้ไฟ 5 โวลต์จาก USB มีจุดสำหรับต่อสายอากาศ ปรับความถี่ได้โดยจูนค่า L
สำหรับสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาใดต้องการ ต้องสั่งจองล่วงหน้า ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งดังนี้
1-4 ชุด ชุดละ 350 บาท (รวมค่าส่งแล้ว)
5-9 ชุดชุดละ 325 บาท
10-15ชุดชุดละ 300 บาท
16-20 ชุดชุดละ 275 บาท
20 ชุดขึ้นไป ชุดละ 250 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม
ชุดคิตเครื่องส่ง FM BA1404
ชุดคิตเครื่องส่ง BA1404 ขยายกำลังส่งด้วยทรานซิสเตอร์ 9018 วงจรนี้ใช้ไฟเลี้ยง 3 โวลต์ ใช้สายเจ็กสัญญาณ input เป็นสายอากาศ ปรับความถี่ที่ส่งออกอกาศด้วย Variable Capacitor ขนาดแผ่นวงจร 5X5 cm ภาพเพิ่มเติมที่นี่
300 บาท ค่าส่ง 50 บาท
สำหรับสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาใดต้องการ ต้องสั่งจองล่วงหน้า ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งดังนี้
10-20 ชุดชุดละ 275 บาท
20 ชุดขึ้นไป ชุดละ 250 บาท
ชุดเครื่องส่ง AM 50 mW เพื่อการศึกษา
สำหรับโรงเรียนที่ต้องการชุดคิทโปรดติดต่อล่วงหน้านะครับ
ราคา 
1 ชุด 350 บาท
2-10 ชุด 325 บาท
11-20 ชุด 300 บาท
21 ชุดขึ้นไป 290 บาท  

ราคานี้ รวมค่าจัดส่งแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติม http://krabi-tvrepair.blogspot.com/2016/11/am-50-mw.html
เครื่องส่ง FM แบบประกอบเสร็จแต่ยังไม่ลงกล่อง กำลังส่ง 0.5 - 5 วัตต์ (สามารถปรับได้โดยเมนู)  
เครื่องส่ง FM แบบประกอบเสร็จแต่ยังไม่ลงกล่อง
- กำลังส่ง 0.5 - 5 วัตต์ (สามารถปรับได้โดยเมนู)
- ใช้ไฟ 12V กระแส 2A
-ปรับความได้ step ละ 0.1 MHz
- สัญญาณ input มี 2 ช่องทางคือ Mic และ AUX
- ใช้ทรานซิสเตอร์ C1971 เป็นภาคขยายกำลัง

จำเป็นต้องต่อกับสายอากาศภายนอกบ้านและควรติดตั้งพัดลมขนาดเล็ก

ราคา 1500 บาท (รวมค่าส่งแล้ว)
สั่งซื้อแบบออนไลน์ คลิก http://www.radio-diy.com/p/54
 
ชุดคิทเครื่องส่ง FM ST. BH1417F และ BH1416F ระยะทาง100 เมตร  
ชุดคิตเครื่องส่ง FM ST. BH1417F 100 เมตรในที่โล่ง ๆ ระบบ PLL 450 บาท (รวมค่าส่งแล้ว)

ฺBH1416F ใช้ได้ในช่วงความถี่ 76.8-89.2 MHz (FM ญี่ปุ่น)
BH1417F ใช้ได้ในช่วงความถี่ 87.7-107.9 MHz
ขนาดแผ่นวงจร 4.5X8 cm
สั่งซื้อแบบออนไลน์คลิก http://www.radio-diy.com/p/22
ตัวอย่างเสาแบบง่าย ๆ http://hs8jyx.blogspot.com/2015/05/fm.html
ชุดคิทเครื่องส่ง FM ST. BH1415F 100 meters มีหน้าจอ ปรับความถี่แบบละเอียด 88-108 MHz (ต้องบัดกรีเอง่)
ชุดคิตเครื่องส่ง FM ST. BH1415F 100 เมตรในที่โล่ง ๆ มีหน้าจอ ปรับความถี่แบบละเอียด 87.5-108 MHz step ละ 0.1 MHz

สั่งซื้อแบบออนไลน์คลิก http://www.radio-diy.com/p/23
ขนาดแผ่นวงจร 4.5X8 cm
ตัวอย่างเสาแบบง่าย ๆ http://hs8jyx.blogspot.com/2015/05/fm.html

 

 

 

สถานีวิทยุสมัครเล่น HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000