ชุด kit เครื่องรับเครื่องส่งวิทยุ AM FM และอุปกรณ์

ชุดคิทเครื่องส่งวิทยุ ชุดคิทเครื่องรับวิทยุ
กล่องเอนกประสงค์ สายอากาศสำหรับเครื่องส่งวิทยุ
เครื่องมือวัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

ร้านของเราบน Lnwshop

www.radio-diy.com

 


สถานีวิทยุสมัครเล่น HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000