การอ่านค่าความต้านทานแบบแถบสี

 

 

การอ่านค่าตัวต้านทานแบบแถบสี สามารถดูได้จากตาราง ซึ่งสามารถอ่านได้ทั้งแบบ 4 แถบสีและแบบ 5 แถบสี (ถ้าอ่านแบบ 4 แถบสีเราจะข้ามแถวที่ 3 ไป)

สี แถวที่ 1 แถวที่ 2 แถวที่ 3 ตัวคูณ ค่าความผิดพลาด
ดำ 0 0 0 1 1%
น้ำตาล 1 1 1 10 2%
แดง 2 2 2 100  
ส้ม 3 3 3 1K  
เหลือง 4 4 4 10K 0.5%
เขียว 5 5 5 100K 0.25%
น้ำเงิน 6 6 6 1M 0.10%
ม่วง 7 7 7 10M 0.05%
เทา 8 8 8    
ขาว 9 9 9    
ทอง       0.1 5%
เงิน       0.01 10%
ไม่มีสี         20%

 

ตัวอย่างการอ่านค่าความต้านทาน

ตัวอย่างที่ 1

ตัวต้านทานในรูป มีสี น้ำตาล เทา เหลือง และ ทอง (แบบ 4 แถบสี) ตามลำดับ ค่าที่ได้คือ

18 X 10K = 180K ค่าความผิดพลาด 5 %

ตัวอย่างที่ 2

ตัวต้านทานในรูป มีสี เขียว น้ำเงิน เหลือง และ ทอง (แบบ 4 แถบสี) ตามลำดับ ค่าที่ได้คือ

56 X 10K = 560K ค่าความผิดพลาด 5 %

 

การเลือกขนาดกำลังของตัวต้านทานไปใช้ในวงจร

ตัวต้านทานที่เราพบเห็นจะมีขนาดต่าง ๆ กัน ทั้งตัวเล็กและใหญ่ ถึงแม้ว่าค่าความต้านทานจะเท่ากันก็ตาม ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราต้องทำขนาดให้เหมาะกับงาน ตัวเล็ก ๆ ใช้กับงานที่มีกระแสไหลผ่านน้อย ๆ พื้นที่ในวงจรจำกัด ส่วนตัวขนาดใหญ่ใช้ในวงจรที่มีกระแสไหลผ่านสูง หากนำตัวต้านทานขนาดเล็กไปใช้ในงานที่มีกระแสไหลผ่านมาก ๆ จะทำให้ตัวต้านทานร้อนและไหม้ ในที่สุด ตัวต้านทานแบบคาร์บอนจะมีขนาดเล็ก เช่น 1/8 -1 หรือ 2 วัตต์ แต่พวกที่ทำจากลวดพันมักจะทนกำลังได้สูงกว่าเช่นตั้งแต่ 3 -200 วัตต์ เป็นต้น

ตัวอย่างตัวต้านทานแบบลวดพัน (Wire Wound)

ตัวอย่างตัวต้านทานแบบลวดพัน (Wire Wound)