A Portable Quad for 2 Meters

จากหนังสือ QST ฉบับเดือน กันยายน 1980 (2523)

 

รูปสายอากาศ Quad แบบพกพาแบบง่าย ๆ ทาง WA9GDZ กำหนดให้ระยะห่างระหว่าง element เท่ากับ 16 นิ้ว หรือ 406 มม. (ที่ 146.00 MHz) โดยใช้ลวดทองแดงเบอร์ 18 AWG

รูปสายอากาศ Quad แบบพกพาแบบง่าย ๆ ทาง WA9GDZ กำหนดให้ระยะห่างระหว่าง element เท่ากับ 16 นิ้ว หรือ 406 มม. (ที่ 146.00 MHz) โดยใช้ลวดทองแดงเบอร์ 18 AWG

สายอากาศ Quad มีอัตรา Font - to - Back ดีกว่า 6 dB

สายอากาศ Quad มีอัตรา Font - to - Back ดีกว่า 6 dB ระยะห่างระหว่าง element ทั้งสอง อยู่ในช่วง 0.5 -0.2 lambda (305-406 mm. สำหรับ 146.00 MHz) เป็นขนาดพอเหมาะเลยทีเดียว

โครงสร้างที่ใช้ยึดสายอากาศ สามารถทำได้จากไม้เนื้อแข็งหรือพลาสติก

โครงสร้างที่ใช้ยึดสายอากาศ สามารถทำได้จากไม้เนื้อแข็งหรือพลาสติก สำหรับการ match เราจำเป็นต้องใช้สตับและตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้ (ถ้าใช้กำลังส่งสูงให้ใช้แบบทนวัตต์สูงด้วย) ลักษณะการต่อก็เช่นเดียวกับสายอากาศ Quad ที่เคยนำเสนอไปก่อนหน้า

การเตรียมสายนำสัญญาณ RG-58 ต่อเข้ากับ ทริมเมอร์เพื่อต่อเข้ากับสตับ

การเตรียมสายนำสัญญาณ RG-58 ต่อเข้ากับ ทริมเมอร์เพื่อต่อเข้ากับสตับ

การเตรียมสายนำสัญญาณ RG-58 ต่อเข้ากับ ทริมเมอร์เพื่อต่อเข้ากับสตับ

แสดงรายละเอียดและระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง

แสดงรายละเอียดและระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง

สูตรการคำนวนขนาดของสายอากาศ Quad Loop

สูตรการคำนวณขนาดของสายอากาศ Quad Loop ระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง ที่ความถี่ 145.00 MHz ระยะ X ของ Driven จะเท่ากับ 37.3 cm และ ระยะ X ของ Reflector จะเท่ากับ 39.2 cm.

WA9GDZ และสายอากาศ portable quad ในสภาพพร้อมใช้งาน

WA9GDZ และสายอากาศ portable quad ในสภาพพร้อมใช้งาน

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000