ท่านรู้จัก Q Code แล้วหรือ ?

บทความจาก คู่มือนักวิทยุสมัครเล่น HS5AYO

ประมวล Q Code จะมีประกอบด้วยตัวอักษร 3 หลัก ซึ่งขึ้นต้นด้วย ตัว Q ความหมายเป็น 2 ลักษณะ คือ สามารถอยู่ในรูปของคำถาม และอยู่ในรูปของคำตอบ Q Code จะเริ่มตั้งแต่ QAA ถึง QUZ โดยที่ QAA to QNZ ใช้สำหรับกิจการทางการบิน QOA-QOZ ใช้สำหรับกิจการทางทะเล ส่วน QRA-QUZ สำหรับทุกกิจการ รวมทั้งวิทยุสมัครเล่น

นักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลก เขาใช้ Q Code กันอย่างไร

นักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลก เขาใช้ Q Code กันอย่างไร

คำอธิบายมีดังนี้

ยกตัวอย่าง สถานีชายฟังเคาะรหัสมอร์สไปยังเรื่อเดินสมุทรลำหนึ่งว่า "QRD ?" (Where are you bound for and where are you from? ) (มีเครื่องหมาย ? ต่อท้าย Q - Code) Q - Code นี้จะมีตัวอักษร 3 ตัวอักษร กับ 1 เครื่องหมายคำถาม เคาะรหัสมอร์แป๊ปเดียวก็จบ ความหมายของ QRD? มีดังนี้

ท่าน (เรือของท่าน) กำลังมุ่งหน้าไปที่ใด (ท่าเรืออะไร ประเทศอะไร และท่านมาจากที่ใด ?) เป็นคำถามที่ถามถึงเส้นทางการเดินเรือ เมืองไทยเราเอามาใช้ในความหมาย ว่า เป็นการเดินทาง ...ไป เช่น "ผมจะ QRD ไป กทม. ครับ" คำว่า QRD ก็ใช้ คำว่า ไป ก็ใช้ ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง

"QRX ?" ก็เช่นกัน ความหมายจริง ๆ นั้น เป็นคำถามว่า ท่านจะเรียกข้าพเจ้าอีกเมื่อใด ? (When will you call me again?) "ไม่ใช่รอเดี๋ยว"

"QTR ?" ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ใช้กันไม่ถูกต้อง QTR คือขอทราบเวลาที่แน่นอน (What is the correct time?) ขอทราบไปทำไม ?

นักวิทยุสมัครเล่นบ้านเรา ใช้คำว่า QTR เป็น "เวลา" การสนธนามักจะใช้คำว่า "ไม่มี QTR" "QTR ว่างเว้นผมจะไป EYEBALL ท่าน" ดังนี้เป็นต้น มันคนละเรื่องกันเลยครับ เมื่อใช้กันบ่อย ๆ ก็จะติดเป็นนิสัย พอไปสนธนากับนักวิทยุชาวต่างประเทศ Q - Code ของเมืองไทยก็จะไม่เหมือนใครในโลกนี้


บทความจากหนังสือเก่า

นักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลก เขาใช้ Q Code กันอย่างไร

OM,YL มาจากคำว่า Old Man, Young Lady เป็นคำยกย่องหมายถึง ท่านสุภาพบุรุษ ถ้าแปลกันหนังสือกำลังภายในว่า ท่านผู้อาวุโส อย่าไปเข้าใจผิด แปลว่า คุณพ่อ นะครับ

นักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลก เขาใช้ Q Code กันอย่างไร

R มาจากคำว่า Roger แปลว่ารับทราบข้อความ นิยมใช้ใน Mode CW มากว่า (ผมได้ยินบนความถี่ VHF เช่น ท่าน Roger ข้อความหรือไม่ Roger เลย ฯลฯ ประโยคเช่นนี้ไม่ถูกหลักภาษา Ham เลย)

นักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลก เขาใช้ Q Code กันอย่างไร

QTR คือ What is the correct time? เขาถามว่าเวลานี้กี่นาฬิกาแล้ว เราต้องตอบ Time is ... (เวลาขณะถาม) Q - Code ตัวนี้ได้ใช้อย่างผิด ๆ เช่น QTR นี้ว่างหรือไม่ QTR นี้ไม่อยู่บ้าน ฯลฯ เป็นต้น

นักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลก เขาใช้ Q Code กันอย่างไร

73 คำนี้ให้อ่านว่า เจ็ดสิบสาม ภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า Seventy three ไม่ต้องมีคำต่อหน้าและเติมท้าย ระยะหลังมีการต่อคำท้ายด้วยคำว่า 61 (หกสิบหนึ่ง) บ่อย ๆ ทำไมต้องบอกให้เขารู้ว่าท่านเคยใช้งานความถี่อื่น

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000