บทความและโครงงานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น

 

รวมบทความและโครงงานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น
 

 

บทความและโครงงานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น

 

โครงงานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น HAM RADIO PROJECT

 

การประดิษฐ์อุปกรณ์ใช้เองเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของนักวิทยุสมัครเล่น Build It Yourself!

 

 

บทความและโครงงานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น

 

เรียนรู้รหัส Morse

 

 

 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคการตรวจซ่อม

 

ช่างซ่อมจำเป็น

 

 

 

บทความและโครงงานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น

 

ลิ้งค์เว็บต่าง ๆ ของ HS8JYX

 

 

 

กิจกรรมของ HS8JYX, Contesting

Radio Contesting หรือ Radio Sport การแข่งขัน เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานเกินที่จะจินตนาการได้ จนกว่าท่านทั้งหลายจะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเหล่านี้ด้วยตัวเอง การแข่งขัน เป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับวิทยุ อย่างเต็มที่ สามารถสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของความถี่ในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

 

 

cq ww vhf contest 2008

All Asian Contest 2009