ทดลองประกอบวิทยุรับส่ง CW PIXIE II

 

วิทยุรับส่ง PIXIE II เป็นเครื่องรับ - ส่งวิทยุขนาดเล็ก ใช้สำหรับรับส่ง รหัสมอร์ส สามารถดัดแปลงให้ใช้กับความถี่ของกิจการวิทยุสมัครเล่น ในย่าน 80 เมตร (3.5MHz) และ 40 เมตร (7MHz) ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ crystal วงจรต้นฉบับถูกออกแบบโดย Dave Joseph, W7AMX โดยพัฒนามาจากวงจรของ Micro-80 mini-transceiver ของ Oleg Borodin, RV3GM ซึ่งเป็นวงจรรุ่นก่อนหน้า วิทยุรับส่ง PIXIE II ถูกเผยแพร่เป็นครั้งแรกโดยนิตยสาร QRPp ของสมาคม NorCal QRP Club's ในเดือน มิถุนายน ปี 1995 สำหรับเมืองไทย สามารถสั่งชื้อได้จาก www.153rt.com ในราคา 380 บาท (ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังมีขายหรือไม่ พ.ศ. 2556)

การประกอบนั้นไม่ยุ่งยาก โดยเริ่มจากการลงอุปกรณ์ที่มีความสูงน้อย ๆ ก่อน สามารถลงอุปกรณ์ด้านทองแดง หรือด้านตรงข้ามก็ได้ แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน รายละเอียดของอะไหล่ที่ใช้ สามารถดูได้

หลักการทำงานของวิทยุรับส่ง QRP แบบ PIXIE II

 

CW PIXIE II oscillator

วงจรในส่วนของ oscillator จะใช้ oscillator แบบ Colpitts crystal oscillator

CW PIXIE II Power Amplifier

Power Amplifier ทำหน้าที่ขยายกำลังจากวงจร oscillator ให้มีกำลังมากขึ้น เพียงพอต่อการออกอากาศ วงจรนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อเรากด Key เท่านั้น ถ้าสังเกตจะพบว่าการกด Key ก็เหมือนการลัดวงจร R5 เป็นการต่อขา E ลง Ground โดยตรง

Output Filter วงจรฟิลเตอร์สำหรับชุดนี้ใช้วงจร LC bandpass filter ต่อกันเป็นแบบ Pi

สำหรับความถี่ 3.580 MHz

สำหรับความถี่ 7.060 MHz

 

วงจร ขยายเสียง วงจรนี้จะใช้ IC เบอร์ LM386 ซึ่งหาได้ง่าย ราคาถูก ใช้อุปกรณ์ต่อร่วมอีกเล็กน้อย ก็ทำงานได้แล้ว สัญญาญ input จะเข้ามาทางขา 2 และออกสู่ลำโพงทางขา 5 ของไอซี

วงจร ขยายเสียง วงจรนี้จะใช้ IC เบอร์ LM386 ซึ่งหาได้ง่าย ราคาถูก ใช้อุปกรณ์ต่อร่วมอีกเล็กน้อย ก็ทำงานได้แล้ว สัญญาญ input จะเข้ามาทางขา 2 และออกสู่ลำโพงทางขา 5 ของไอซี โดยมี C5 และ C6 เป็นวงจร AC coupling คือยอมให้สัญญาณ AC เท่านั้นที่ผ่านไปได้ ส่วน C7 เป็นตัวกำหนด อัตราการขยายของไอซี

สำหรับ พริ้นที่ได้มานั้น ได้ออกแบบให้บัดกรีทางด้านทองแดง การบัดกรีด้านบนจึงต้องมีการ กลับขา IC และทรานซิสเตอร์ ดังรูป

ตำแหน่งขาของทรานซิสเตอร์

ตำแหน่งขาของทรานซิสเตอร์

การกลับขา IC LM386 ภาคขยายเสียง

การกลับขา IC LM386 ภาคขยายเสียง

ภาพตัวอย่าง PIXIE II เมื่อลงพริ้นเสร็จเรียบร้อย

ภาพตัวอย่าง PIXIE II เมื่อลงพริ้นเสร็จเรียบร้อย

ผลการทดลอง ในภาครับ ความถี่ 7.060 MHz ตอนแรกลองเปิดเครื่อง ต่อสายไฟ ยาวประมาณ 4-5 เมตร แทนสายอากาศ รับอะไรไม่ค่อยได้ แต่พอตกกลางคืน ผมเปลี่ยนเป็นสายอากาศไดโพลแบบง่าย ๆ ยาวข้างละ 4-5 เมตรเหมือนเดิม (ใช้สายไฟที่มีอยู่) ปรากฏว่ารับสัญญาณมอร์ส และสัญญาณเสียงพูด ได้ดีพอสมควร สามารถปรับความชัดเจนของเสียงโดยปรับ VC1 วงจรนี้จะมีสัญญาณออกมาทางลำโพงค่อนข้างเบา ถ้าเปลี่ยนเป็นหูฟังจะช่วยได้มาก ยังไงก็เหมาะกับ มือใหม่ฝึกประกอบวงจร วิทยุ QRP

ภาพตัวอย่าง PIXIE II เมื่อลงกล่องพร้อมใช้งาน

ภาพตัวอย่าง PIXIE II เมื่อลงกล่องพร้อมใช้งาน

ภาพตัวอย่าง PIXIE II เมื่อลงกล่องพร้อมใช้งาน

สายอากาศไดโพล แบบง่าย ๆ ที่นำมาใช้ในการทดลอง

สายอากาศไดโพล แบบง่าย ๆ ที่นำมาใช้ในการทดลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000