การเพิ่มหัว LNB สำหรับรับดาวเทียม NSS6

 

ในกรณีทีเรามีจานดาวเทียมที่ตั้งรับดาวเทียม Thaicom 2/5 C - Band อยู่แล้ว เราสามารถเพิ่มหัว LNB ย่าน KU - Band เพื่อรับสัญญาณจากดาวเทียม NSS 6 ได้ง่าย ๆ (ราคาไม่แพง )

 

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

LNB ย่าน Ku Band แบบ Universal

LNB ย่าน Ku Band แบบ Universal

ขาจับ

ขาจับ อาจจะทำเองหรือสำเร็จรูปก็ได้

ตัวอย่าง DiSEqC Switch

ตัวอย่าง DiSEqC Switch แบบนี้สามารถต่อ LNB ได้ 4 ตัว (หรือรับสัญญาณได้จากดาวเทียม 4 ดวง) ตัวนี้จะทำหน้าที่ตัดต่อสัญญาณ ว่าจะเลือกรับ Thaicom หรือ NSS6

หัว LNB อีกแบบ แบบนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน

หัว LNB อีกแบบ แบบนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน

ขาจับ

ให้เปิดฝาครอบ LNB ออก แล้วก็ไปยืนอยุ่ด้านหน้าของจาน Thaicom ให้ยึดตัวจับ LNB กับน็อตตัวซ้ายมือ หัว LNB ให้หันตามรูป ปลายสายก็ต่อเข้ากับ ขั้วต่อ LNB2 ของ DiSEqC Switch ส่วน Thaicom ของเดิม ให้ต่อเข้า LNB1

การต่อสาย DiSEqC Switch

การต่อสาย DiSEqC Switch

เมื่อต่อสายต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ต่อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จากนั้นให้ตั้งค่าใน Satellite Setup ค่าของ LNB โดยเลือกไปที่ดาวเทียม NSS6 แล้ว

เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยก็ให้ เพิ่มความถี่ใหม่ ของดาวเทียม NSS6 เข้าไป สามารถค้นหาความถี่ได้ที่นี่

 

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000