การสื่อสารแบบ Multi-hop

 

การสื่อสาร แบบ Multi-hop คลื่นที่เราส่งไปบนฟ้า เมื่อมีการหักเหลงมายังพื้นโลก ถ้าหากมีความแรงพอ อาจจะสะท้อนกลับ ขึ้นไปบนฟ้า แล้วหักเหกลับมายังพื้นโลกอีกครั้ง ดังในรูป เป็นสัญญาณหมายเลข 3 จากเครื่องส่ง T มายัง เครื่องรับ R1 เท่ากับ 1 Hop และไปยังเครื่องรับ R 2 เท่ากับ 2 Hop

การสื่อสาร แบบ Multi-hop

ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม ระยะทางที่สื่อสารกันได้แบบ 1 Hop สามารถไปได้ไกลถึง 2000 - 3000 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับมุมยิง แต่มุมยิงจะต่ำกว่าขอบฟ้าไม่ได้ ฉะนั้นการสื่อสารไกลกว่านี้ เราต้องใช้แบบ Multi-hop แต่อย่าลืมว่า ทุก ๆ Hop จะมีการลดทอนสัญญาณอย่างมาก

การสื่อสาร แบบ Multi-hop

การสื่อสาร แบบ Multi-hop มีเส้นทางการเดินทางได้หลายรูปแบบ สามารถสะท้อนได้ทั้งชั้น E และ F ในรูป E เราจะเรียกว่า Pedersen Ray แบบนี้สามารถติดต่อได้อย่างน้อย 4,000 กิโลเมตร เป็นระยะทางที่ไกลที่สุดสำหรับการติดต่อสื่อสารแบบ 1 hop

 

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000