มาทำสายอากาศ Moxon กัน

สายอากาศ moxon เป็นสายอากาศที่ถูกคิดค้นโดย Les Moxon, G6XN ลักษณะคล้าย ๆ สายอากาศยากิ 2 E แต่จะนำเอาปลายของแต่ละ element โค้งงอเข้าหากัน มีอัตราการขยาย ประมาณ 5.5dBi

มาทำสายอากาศ Moxon กัน

สายอากาศ Moxon เป็นสายอากาศแบบทิศทาง ซึ่ง ผู้คิดค้นอ้างว่าดีกว่าสายอากาศยากิ 2 E อยู่ 3 ประการ คือ

มาทำสายอากาศ Moxon กัน

รูปแบบการแพร่กระจายคลื่น คำนวณที่ความถี่ 145.00 MHz

รูปแบบการแพร่กระจายคลื่น คำนวนที่ความถี่ 145.00 MHz

 

ทดลองสร้างสายอากาศ Moxon ย่าน 145 MHz

ทดลองสร้างสายอากาศ Moxon ย่าน 145 MHz

เราจะใช้ลวดทองแดงเบอร์ 12 AWG ทำหน้าที่เป็นส่วนแพร่กระจายคลื่น โดยมีความยาวในส่วนต่าง ๆ มีดังนี้

ทดลองสร้างสายอากาศ Moxon ย่าน 145 MHz

ขดลวดเบอร์ 12 AWG ได้มาจาก หม้อแปลงของ UPS

ขดลวดเบอร์ 12 AWG ได้มาจาก หม้อแปลงของ UPS

สำหรับความยาวของ PVC จะแตกต่างกับความยาวของลวดทองแดงเล็กน้อย ดูได้จากรูป

ทดลองสร้างสายอากาศ Moxon ย่าน 145 MHz

จุด A เป็นจุดต่อสายนำสัญญาณ โดยต่อ ส่วนที่เป็นแกนกลาง ไว้กับขดลวดซึกบน และส่วนกราวด์ ไว้กับขดลวดซึกล่าง สำหรับเพื่อนสมาชิก วิทยุ CB สามารถนำสายอากาศ Moxon ไปใช้ได้เช่นกัน โดยเปลี่ยนขนาดของโครงสร้างและขดลวด จากการทดลองสร้าง พบว่า เป็นสาอากาศที่มี Band Width กว้าง ใช้ได้ครอบคลุ่มตั้งแต่ 140 - 150 MHz โดยค่า SWR ไม่เกิน 1:1.5

มาทำสายอากาศ Moxon กัน

สำหรับวิทยุ CB 245 MHz

สำหรับวิทยุ CB 27 MHz

สายอากาศ Maxon ในรูปแบบต่าง ๆ ของเพื่อนสมาชิก

มาทำสายอากาศ Moxon กัน

WB5CXC 2 Meter Vertical Moxon

มาทำสายอากาศ Moxon กัน

Horizontal Moxon

มาทำสายอากาศ Moxon กัน

Maxon ที่ทำจากแผ่นวงจร (PCB)

มาทำสายอากาศ Moxon กัน

Moxon ง่ายต่อการนำไป Dx

การจับ - ยึดแบบมืออาชีพ

การจับ - ยึดแบบมืออาชีพ

การจับ - ยึดแบบมืออาชีพ

การจับ - ยึดแบบมืออาชีพ

ส่วนของฉนวนที่ใช้แยกระหว่าง reflector กับ driven element

ส่วนของฉนวนที่ใช้แยกระหว่าง reflector กับ driven element

ส่วนของฉนวนที่ใช้แยกระหว่าง reflector กับ driven element

การโค้งงอ

Moxon แบบแนวตั้งและแนวนอน

Moxon แบบแนวตั้งและแนวนอน

Moxon จากร้าน ClubStation

Moxon จากร้าน ClubStation

Moxon จากร้าน ClubStation

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000