วิธีการวัดแรงดันด้วยมิเตอร์เข็มสำหรับมือใหม่

 

มิเตอร์เข็มโดยทั่วไปสามารถวัดแรงดันไฟได้ทั้งแบบกระแสตรง (DC) และกระแสสลับ (AC) สำหรับมิเตอร์ตัวอย่าง สามารถวัดแรงดันไฟตรงได้ตั้งแต่ ระดับไมโครโวลต์ไปจนถึง 1 กิโลโวลต์

วิธีการวัดแรงดันด้วยมิเตอร์เข็มสำหรับมือใหม่

มิเตอร์ตัวนี้จะสามารถตั้ง range หลายค่า ด้านซ้ายจะเป็นแรงดันไฟกระแสตรง ส่วนด้านขวาจะเป็นกระแสสลับ ถ้าเราไม่ทราบแรงดันที่จะวัดให้ปรับไว้ที่สูงสุดก่อนคือ 1000 โวลต์ จากนั้นค่อย ๆ ลดระดับลงมา เพื่อความละเอียดในการวัด เช่น แรงดันไฟ 12 โวลต์ ถ้าเราอ่านจาก range 1000 โวลต์จะอ่านค่าได้ไม่ละเอียดพอ เราต้องลดระดับ range ลงมาเป็น 50 โวลต์ ถึงจะอ่านค่าได้อย่างถูกต้อง

ก่อนที่เราจะวัดแรงดันไฟฟ้า เราต้องรู้คร่าว ๆ ก่อนว่าเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง หรือกระแสสลับ สำหรับไฟฟ้ากระแสตรงเวลาวัดจะต้องคำนึงถึงขั้วด้วย โดยสายสีแดงจะเป็นขั้ว บวก และสายสีดำจะเป็นขั้วลบ

วิธีการวัดแรงดันด้วยมิเตอร์เข็มสำหรับมือใหม่

ถ้าไม่รู้ว่าจะอ่านสเกลไหนก็ให้ดูจากค่าสูงสุดให้ตรงกับที่เราตั้ง range เอาไว้

ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการวัดแรงดัน จาก Power Supply ของวิทยุรับส่ง เราก็พอจะรู้ว่าแรงดันไฟประมาณ 12-14 โวลต์ หรืออาจจะเป็น Power Supply แบบปรับแรงดันได้ ก็ไม่เกิน 15 โวลต์ เราก็ตั้งมิเตอร์ไว้ให้เกินแรงดันที่จะวัด ในที่นี้คือ 50 โวลต์ DC (ดูรูปในกรอบสีแดงด้านซ้าย) จากนั้นก็นำสายสีแดงไปต่อขั้วบวก สายสีดำขั้วลบ แล้วก็อ่านค่าของมิเตอร์ออกมา ดังรูป

วิธีการวัดแรงดันด้วยมิเตอร์เข็มสำหรับมือใหม่

จากรูป อ่านค่าได้ประมาณ 14 โวลต์ DC

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000