ตารางแสดงอัตราการสูญเสียในสายนำสัญญาณกับสัญญาณที่ผ่านไปได้

 

อัตราสูญเสียในสาย dB สัญญาณผ่านได้%
0 100
0.1 97.7
0.2 95.5
0.3 93.3
0.4 91.2
0.5 89.1
0.6 87.1
0.7 85.1
0.8 83.2
0.9 81.3
1.0 79.4
1.1 77.6
1.2 75.9
1.3 74.1
1.4 72.4
1.5 70.8
1.6 69.2
1.7 67.6
1.8 66.1
1.9 64.6
2.0 63.1
2.1 61.7
2.2 60.3
2.3 58.9
2.4 57.5
2.5 56.2
2.6 55
2.7 53.7
2.8 52.5
2.9 51.3
3.0 50.1
3.1 49
3.2 47.9
3.3 46.8
3.4 45.7
3.5 44.7
3.6 43.7
3.7 42.7
3.8 41.7
3.9 40.7
4.0 39.8
4.1 38.9
4.2 38
4.3 37.2
4.4 36.3
4.5 35.5
4.6 34.7
4.7 33.9
4.8 33.1
4.9 32.4
5.0 31.6

ยกตัวอย่างเช่น สายนำสัญญาณ RG-58C มีอัตราการสูญเสีย 4.9 dB ต่อความยาว 100 ฟุต ที่ความถี่ 100 MHz เราก็ไปดูตารางจะพบกว่า กำลังออกที่ปลายสายเพียง 32.4 % เอง (ใช้สาย 100 ฟุต) ถ้าวิทยุส่งออกที่ 10 วัตต์ กำลังส่งไปถึงปลายสายแค่ 3.24 วัตต์


เบล (Bel) การใช้ชื่อนี้เพื่อให้เกียติแก่นาย Alexander Graham Bell นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ผู้คิดค้นโทรศัพท์ เนื่องจากหน่วยของเบลนั้นใหญ่ไปหน่อย เราจึงแบ่งย่อยออกมาอีก 10 เท่า เลยเรียกว่า เดซิเบล (decibel) ซึ่งนิยมเขียนว่า dB

เดซิเบล (decibel)

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000