อัตราการขยายของสายอากาศแบบ LOOP ชนิดต่าง ๆ

 

ตารางแสดงคุณสมบัติของสายอากาศแบบ Loop แบบต่าง ๆ ที่มีเส้นรอบวง 1 lambda

แบบของสายอากาศ Gain dBi Gain dBd ความต้านทานการแพร่คลื่น (โอห์ม)
แบบวงกลม
(Circular Loop)
3.49 1.34 133
แบบสีเหลื่มจัตรัส
(Square Loop)
3.14 0.99 117
แบบสีเหลียมขนมเปียกปูน
(Diamond Loop) ป้อนสัญญสาณเข้าที่มุม
3.147 0.99 117
แบบสามเหลี่ยม(Delta Loop)
2.82 0.67 106

การแพร่กระจายคลื่นในแนวราบ

การแพร่กระจายคลื่นในแนวราบ

การแพร่กระจายคลื่นในแนวดิ่ง

การแพร่กระจายคลื่นในแนวดิ่ง

ตำแหน่งการวางสายอากาศ

ตำแหน่งการวางสายอากาศ

แสดง กระแสบนสายอากาศ Loop แบบสีเหลื่มจัตรัส

แสดง กระแสบนสายอากาศ Loop แบบสีเหลื่มจัตรัส

แสดง กระแสบนสายอากาศ Loop แบบห่วงวงกลม

แสดง กระแสบนสายอากาศ Loop แบบห่วงวงกลม

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000