คุณสมบัติวิทยุ ICOM IC V85 โดย ARRL

 

คุณสมบัติวิทยุ ICOM IC V85 โดย ARRL

PRODUCT REVIEW ของ ARRL

คุณสมบัติของเครื่องตามที่โรงงานระบุ ผลการทดสอบโดย ARRL

Frequency coverage:

 • รับ 136-174 MHz.
 • ส่ง 144-148 MHz.
 • สามารถรับส่งได้ตามที่ระบุ

Power requirement:

 • แรงดันใช้งาน 9.4 - 12.7 โวลต์
 • ขณะรับ 0.25 A (สูงสุด)
 • Stand-by 80mA
 • Power save 30 mA
 • ขณะส่ง 2.6 A (ที่กำลังส่ง 7 วัตต์)
 • ขณะรับ 0.18 A
 • ขณะส่ง 2.2 A (ทดลองวัดที่ 11 โวลต์)

Sensitivity ความไวในการรับสัญญาณ

 • 12 dB SINAD: 0.2 uV.
 • For 12 dB SINAD: 0.2 uV

Two-tone, third-order IMD dynamic range:

 • ไม่มีการระบุ
 • 20 kHz offset from 146 MHz, 58 dB
 • 10 MHz offset from 146 MHz, 81 dB

Two-tone, second-order IMD dynamic range: Not specifi ed.

 • ไม่มีการระบุ
 • 79 dB

Adjacent channel rejection:

 • ไม่มีการระบุ
 • 20 kHz offset from 146 MHz, 65 dB

Spurious and image rejection:

 • 70 dB.
 • IF rejection, 107 dB
 • image rejection, 94 dB

Squelch sensitivity:

 • ไม่มีการระบุ
 • 0.12 uV at threshold.

ความดังของภาครับ

 • 300 mW at 10% THD into 8 โอห์ม
 • 400 mW at 7.5% THD into 8 โอห์ม

Power output:

 • 7 W high, 4 W mid,0.5 W low
 • ทดสอบด้วย battery pack, 6.8 / 3.8 / 0.5 W
 • ทดสอบที่แรงดัน 11 โวลต์ dc, 7 / 3.8 / 0.5 W

Spurious-signal and harmonic suppression:

 • 60 dB
 • 70 dB. Meets FCC requirements

Transmit-receive turnaround time (PTT release to 50% audio output):

 • ไม่มีการระบุ
 • Squelch on, S9 signal, 106 ms

Receive-transmit turnaround time (tx delay):

 • ไม่มีการระบุ
 • 65 ms.

ขนาด (สูง - กว้าง - ลึก): 4.3 X 2.2 X 1.3 นิ้ว น้ำหนัก 12.5 ออนซ์ หรือ 310 กรัม (with BP-227 and Ant.)

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000