ช่างซ่อมจำเป็น ตอน เปิดฝา มารีนแบนด์ ICOM IC-M402 (VHF MARINE) 156.050 - 163.275 MHz

 

ช่างซ่อมจำเป็น ตอน เปิดฝา มารีนแบนด์ ICOM IC-M402

Frequency range:

 

ช่างซ่อมจำเป็น ตอน เปิดฝา มารีนแบนด์ ICOM IC-M402

ช่างซ่อมจำเป็น ตอน เปิดฝา มารีนแบนด์ ICOM IC-M402

ช่างซ่อมจำเป็น ตอน เปิดฝา มารีนแบนด์ ICOM IC-M402

ช่างซ่อมจำเป็น ตอน เปิดฝา มารีนแบนด์ ICOM IC-M402

ช่างซ่อมจำเป็น ตอน เปิดฝา มารีนแบนด์ ICOM IC-M402

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000