คุณสมบัติวิทยุ ICOM IC 2100H โดย ARRL

 

คุณสมบัติวิทยุ ICOM IC 2100H โดย ARRL

 

คุณสมบัติวิทยุ ICOM IC 2100H โดย ARRL

PRODUCT REVIEW ของ ARRL

คุณสมบัติของเครื่องตามที่โรงงานระบุ ผลการทดสอบโดย ARRL

Frequency coverage:

 • Receive, 136-174 MHz
 • transmit, 144-148 MHz
 • สามารถรับส่งได้ตามที่ระบุ

Power requirement:

 • Receive, 1.0 A (max audio)
 • transmit, 12 A (high power)
 • ขณะรับ 0.6 A
 • ขณะส่ง 9.9 A (ทดลองวัดที่ 13.8 โวลต์)

Modes of operation:

 • FM
 • มีความสามารถตามที่ระบุ

Sensitivity ความไวในการรับสัญญาณ

 • 12 dB SINAD: 0.18 uV ที่ 144-148 MHz
 • For 12 dB SINAD: 0.16 mV

FM adjacent channel rejection:

 • ไม่มีการระบุ
 • 20 kHz offset from 146 MHz, 73 dB

FM two-tone, third-order IMD dynamic range:

 • ไม่มีการระบุ
 • 20 kHz offset from 146 MHz, 73 dB*
 • 10 MHz offset from 146 MHz, 93 dB

Two-tone, second-order IMD dynamic range:

 • ไม่มีการระบุ
 • 90 dB

Squelch sensitivity:

 • 0.13 uV
 • At threshold: 0.08 uV

ความดังของเสียง

 • มากกว่า 2.4 วัตต์ at 10% THD. ที่ลำโพง 8 โอห์ม
 • 2.7 วัตต์ at 10% THD into 8 โอห์ม.

Spurious and image rejection

 • ไม่มีการระบุ
 • IF rejection, 118 dB; image rejection: 85 dB.

กำลังส่ง (H/M/ML/L): 55/10/5 วัตต์ (โดยประมาณ)

 • 53 / 9.4 / 4.7 วัตต์

Spurious-signal and harmonic suppression:

 • 60 dB
 • 66dB. Meets FCC requirements for spectral purity.

Transmit-receive turnaround time:

 • ไม่มีการระบุ
 • PTT release to S9 signal, 200 ms,

Receive-transmit turnaround time (tx delay):

 • ไม่มีการระบุ
 • 140 ms.

ภาครับแบบ

 • Double-conversion superheterodyne
 • Intermediate frequency 1st 15.65 MHz
 • Intermediate frequency 2nd 450 kHz
ขนาด (สูง - กว้าง - ลึก): 1.6 X 5.5 X 7.1 นิ้ว น้ำหนัก 2.6 pounds

 

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000