ICOM IC 718 HF Radio Mods ปรับแต่งวิทยุ IC 718

 

 

รูปวงจรภายในวิทยุ ICOM IC 718

สำหรับท่านที่ต้องการให้วิทยุรุ่นนี้สามารถส่งได้ตลอดย่านความถี่ ให้เอา ไดโอดออก 3 ตัวดังรูป (D53 D54 และ D55)

ตำแหน่งของ D53 D54 และ D55

ตำแหน่งของ D53 D54 และ D55

ตำแหน่งของ D53 D54 และ D55

ตำแหน่งของ D53 D54 และ D55

 

ตำแหน่งของ D53 D54 และ D55

พอถอดไดโอด 3 ตัวออก จะสามารถ รับ ส่งได้สูงขึ้น เป็น 33 MHz (เดิม 29.99 MHz)

พอถอดไดโอด 3 ตัวออก จะสามารถ รับ ส่งได้สูงขึ้น เป็น 33 MHz (เดิม 29.99 MHz)

สำหรับท่านที่ต้องการปรับแต่งกำลังส่งของ ICOM IC 718 โดยการเปิดฝาด้านล่าง

ปรับแต่งกำลังส่งโดยปรับ R1707 (สีแดง) สามารถปรับกำลังส่งได้ถึงประมาณ 200 วัตต์ (เดิม 100 วัตต์) โหมด SSB และ R 1730 ใช้ปรับ AM Carrier ปรับได้ถึงประมาณ 80 วัตต์ (เดิม 40 วัตต์)

ตำแหน่ง R1707และ  R1730

วิธีการปรับ OUTPUT POWER ตามคู่มือ

วิธีการปรับ AM CARRIER

 

อย่าลืมเปลี่ยน ฟิวส์ จาก 20 A เป็น 30 A ด้วยครับ

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000