field strength meter เครื่องวัดความแรงของคลื่นวิทยุเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่ง ที่นักทดลองสายอากาศควรมีไว้ ตัวอย่างการใช้งานเครื่องมือชิ้นนี้

วงจรที่ใช้ ประกอบในตัวอย่าง

รายการอุปกรณ์

วงจรตัวอย่างใช้ VU มิเตอร์ ของเครื่องขยายเสียง มาเป็นตัวแสดงผล

ตัวอย่างการทดลอง

สมมุติว่า เรามีสายอากาศ รับเบอร์ดัก อยู่ 2 ต้น ต้นที่ 1 เป็นสายอากาศที่ชื้อมา ต้นที่ 2 ทำขึ้นมาเอง เราก็ตั้งเครื่องวัดความแรงไว้ ให้ห่างจากเครื่องส่งพอสมควร (ถ้าทดลองคนเดียวก็เอาแค่ อ่านค่าจากเข็มมิเตอร์ ได้ก็แล้วกันครับ) จากนั้นก็ลองใช้สายอากาศทีละต้น เปรียบเทียบความแรงที่อ่านได้จากเข็มมิเตอร์ (อย่าลืมว่าตอนส่งกำลังส่งต้องเท่ากันทั้ง 2 ต้น)

สมมุติว่า ผลที่ได้ สายอากาศที่เราทำเอง ส่งออกได้ไม่ดี เราก็อาจจะ ปรับแต่ง เพิ่ม - ลด ขนาดความยาว ของสายอากาศได้ โดยปรับที่ละนิด ๆ แล้วอ่านค่ามิเตอร์ไปด้วยชุดคิทเครื่องวัดความแรงคลื่นวิทยุ RF Field Strength Meter

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000