เครื่องมือง่าย ๆ ที่สามารถทำให้เรามองเห็นถึงความเข้มของสัญญาณวิทยุJA1CO นักวิชาการของ JARL ของประเทศญี่ปุ่น ได้สาธิตวิธีการทดสอบสายอากาศ โดยใช้หลอดไฟ การทดสอบคลื่นวิทยุ ไม่สามารถทดสอบได้โดยตาเปล่า แต่สามารถอาศัยการเหนียวนำทำให้หลอดไฟสว่างได้ ซึ่งความสว่างของหลดไฟแต่ละจุดก็คือ ความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกมาจากจายอากาศนั่นเอง

สำหรับย่าน 144MHz ให้ใช้ขดลวดประมาณ 8 รอบ ต่อกับ C 1 pF จุดต่อระหว่าง C และสายทองแดง ให้ปล่อยสายเอาไว้เล็กน้อย จุดนี้เอาไว้สำผัสกับสายอากาศที่เราจะทดสอบ

จริง ๆ วงจรนี้ ก็คือวงจรจูนหรือวงจรเลือกความถี่ (แบบอนุกรม) ถ้าคลื่นวิทยุตรงกับความถี่เรโซแนนซ์ กระแสก็จะไหล ทำให้หลอดไฟสว่าง จะสว่างมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับความเข้มของสัญญาณ ยกตัวอย่างเช่น เราจะหาความแรง ณ.จุดต่าง ๆ ของสายอากาศ half wave ไดโพล ที่เขาว่าจุด ป้อนสัญญาณ ความต้านทาน 73 โอห์ม กระแสไหลสูง มันจะสูงจริงหรือเปล่า ?

 ชุดคิทเครื่องวัดความแรงคลื่นวิทยุ RF Field Strength Meter

 

 

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000