อุปกรณ์อื่น ๆ

 

สายเจ็กสำหรับเครื่องส่ง มีแกนกันสัญญาณรบกวน
สายเจ็กสำหรับเครื่องส่ง มีแกนกันสัญญาณรบกวน ยาว 1.84 เมตร
เส้นละ 50 บาท ข้อมูลเพิ่มเติม
ชุดคิทวงจรควบคุมก็อกน้ำอัตโนมัติ
ชุดคิทวงจรควบคุมก็อกน้ำอัตโนมัติ

เป็นชุดคิท ต้องเอาไปบัดกรีเอง
ใช้แรงดันไฟเลี้ยง 12 โวลต์
รีเลย์ ทนกระแส 3A 
ระยะการตรวจจับ 12 cm. (ระยะทางในการตรวจจับไกลกว่านี้ ขึ้นอยู่กับวัสดุสะท้อน)
ราคา 325 บาท (รวมค่าจัดส่ง EMS แล้ว)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ชุดคิทวงจรสวิตช์ควบคุมการปิดเปิดด้วยแสง
ชุดคิทวงจรสวิตช์ควบคุมการปิดเปิดด้วยแสง

ราคา 230 บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว)
เป็นชุดคิท ต้องเอาไปบัดกรีเอง
ข้อมูลเพิ่มเติม
ไขควงจูน แบบเซรามิค สำหรับงานวิทยุ
ไขควงจูน แบบเซรามิค สำหรับงานวิทยุ
มี 3 ขนาด CD-15 ปากแบน ขนาด 1.3 mm.
CD-20 ปากแบน ขนาด 1.8 mm.
CD-25 ปากแบน ขนาด 2.6 mm.
สั่งซื้อคลิก http://www.radio-diy.com/p/55
ชุดแปลงไฟ 6-40 โวลต์ เป็น 5 โวลต์ USB

แรงดันไฟเข้าอยู่ในช่วง : 6โวลต์ - 40 โวลต์
แรงดันไฟออก : 5โวลต์/3A (สูงสุด)
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ชาร์จโทรศัพท์ได้
http://www.radio-diy.com/p/125

ชุดวงจรแปลงแรงดัน DC - DC 4-40V เป็น 1.25 - 37V ขนาด 3A LM2596

ชุดวงจรแปลงแรงดัน DC - DC 4-40V เป็น 1.25 - 37V ขนาด 3A LM2596

แรงดันไฟขาเข้าต้องมากกว่าแรงดันขาออกอย่างน้อย 1.5V
สั่งซื้อคลิก http://www.radio-diy.com/p/53

วงจรช่วยในการจูนความถี่สำหรับระบบ CW
วงจรช่วยในการจูนความถี่สำหรับระบบ CW
350 บาท พร้อมส่ง
สั่งซื้อคลิก http://www.radio-diy.com/p/34

หม้อแปลง 600::600 โอห์ม สำหรับทำชุด interface ต่าง ๆ
600:600 โอห์ม สำหรับทำวงจร audio interface
ราคาตัวละ 75 บาท
แผ่นละ PCB 50 บาท

สั่งซื้อ คลิก http://www.radio-diy.com/p/25
วงจรควบคุมอุณหภูมิ ขนาดเล็ก
วงจรควบคุมอุณหภูมิ ขนาดเล็ก
เมื่ออุณหภูมิถึงค่าที่กำหนดไว้ รีเลย์จะต่อวงจร 
ราคา 280 บาท รวมค่าส่งแล้ว
ขนาดแผ่นวงจร 40X48 mm
สั่งซื้อคลิก http://www.radio-diy.com/p/10
วงจรควบคุมอุณหภูมิ ขนาดเล็ก พร้อมกล่องอะคริลิค
สั่งซื้อคลิก http://www.radio-diy.com/p/101
ชุดควบคุมพัดลมระบายความร้อน 12V
ชุดควบคุมพัดลมระบายความร้อน 12V พัดลมจะทำงานเมื่อความร้อนถึงกำหนด 

สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ power supply ได้
สั่งซื้อคลิก http://www.radio-diy.com/p/33

 

 

 

 

สถานีวิทยุสมัครเล่น HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000