สนามแม่เหล็กไฟฟ้า electromagnetic field

 

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า electromagnetic field
ประกอบด้วย 2 ส่วน (ดูรูปประกอบ)

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า electromagnetic field

1. Electric field สนามไฟฟ้า แทนด้วยตัว E
2. Magnetic field สนามแม่เหล็ก แทนด้วย H

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า electromagnetic field

สนามทั้งสองจะ ทำมุมกัน 90 องศา หรือว่า ตั้งฉากกัน เราจะยึดถือสนามไฟฟ้าเป็นหลัก ในการเรียกสายอากาศ เช่น สายอากาศที่มี polarization แบบแนวนอน หมายถึง สนามไฟฟ้าอยู่ในแนวนอน

polarization หมายถึง ทิศทางของสนามไฟฟ้า ของคลื่นวิทยุเมื่อเทียบกับพื้นโลก ถ้าขนานกับพื้นโลก เราก็จะเรียกว่า Horizontal polarization ถ้าแนวตั้งฉากกับพื้นโลกเราจะเรียกว่า Vertical polarization

Polarization = เขียนแบบ US
Polarisation = เขียนแบบ Brit

ตัวอย่าง สายอากาศแบบ Vertical polarization

ตัวอย่าง สายอากาศแบบ Vertical polarization

ถ้าเราส่งสัญญาณ แบบ Vertical polarization ทางผ่ายรับก็ต้องรับแบบ Vertical polarization ด้วย เพื่อจะได้สัญาณที่ดีทีสุด แต่ถ้าทางผ่ายเครื่องรับ รับสัญญาณแบบ Horizontal polarization จะทำให้สัญญาณลดลงประมาณ 20 - 30 dB (cross polarization)

ถ้าเราส่งสัญญาณ แบบ Vertical polarization ทางผ่ายรับก็ต้องรับแบบ Vertical polarization ด้วย เพื่อจะได้สัญาณที่ดีทีสุด

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000