ชุด Interface สำหรับส่ง รหัสมอร์ส แบบง่าย ๆ

 

อยากลง Contest ใน Mode CW แต่ไม่มีคีย์และไม่อยากหาคีย์เพราะขาดงบประมาณ มีเงินไม่ถึงร้อยบาทจะทำไงได้ครับ ?? นั่งคิดไป คิดมา เอ้ ..มาสร้างตัว interface แบบง่าย ๆ ดีกว่า

ชุด Interface สำหรับส่ง รหัสมอร์ส แบบง่าย ๆ

รายการอุปกรณ์

 

รูปวงจร ชุด Interface สำหรับส่ง รหัสมอร์ส แบบง่าย ๆ

รูปวงจร (Schematic Diagram)

ตำแหน่งขาทรานซิสเตอร์เบอร์ 2SC945

ตำแหน่งขาทรานซิสเตอร์เบอร์ 2SC945

ตัวอย่างการต่อสาย ชุด Interface สำหรับส่ง รหัสมอร์ส แบบง่าย ๆ

ตัวอย่างการต่อสาย

ชุด Interface สำหรับส่ง รหัสมอร์ส แบบง่าย ๆพร้อมใช้งาน

สายพร้อมใช้งาน

ทดลองนำไปต่อใช้งานจริง ร่วมกับโปรแกรม N1MM logger

ทดลองนำไปต่อใช้งานจริง ร่วมกับโปรแกรม N1MM logger

ทดลองนำไปต่อใช้งานจริง ร่วมกับโปรแกรม N1MM logger

ภาคสองนำชุด interface ไปใช้กับเครื่อง laptop

 

จากการทดลองของผมเอง วงจร แบบทรานซิสเตอร์ในชุดแรก สามารถใช้ได้ดี (มาก ไม่รวน ไม่ค้าง) กับเครื่อง PC ที่มี COM PORT อยู่แล้ว แต่พอนำมาใช้กับเครื่อง Laptop โดยใช้ ตัวแปลง USB เป็น RS232 มาเป็นตัวช่วย ปรากฏว่า มีอาการแปลก ๆ ที่เจอคือคีย์ค้างตลอด ผมเลยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวงจรมาใช้แบบ Opto isolator แทน

ตัวแปลง USB เป็น RS232 ราคาถูก หาได้ตามร้านคอมพิวเตอร์ทั่วไป

ตัวแปลง USB เป็น RS232 ราคาถูก หาได้ตามร้านคอมพิวเตอร์ทั่วไป

รูปวงจร (Schematic Diagram)

วงจรภายในของ Opto isolator เบอร์ PC817

ทดลองต่อวงจรแบบแรก อันนี้ง่ายที่สุด มี Opto และ R 1 K อย่างละตัว

หยอดกาว ซิลิโคน เพื่อล็อกอุปกรณ์ให้แน่น

ทดลองวงจรแบบที่สอง โดย ลองเปลี่ยนเบอร์ Opto isolator เพิ่มไดโอด และ คาปาซิเตอร์เข้าไป Opto สามารถเลือกใช้ได้หลายเบอร์ สำหรับตัวอย่าง ผมใช้เบอร์ที่ผมมีอยู่แล้ว เพื่อประหยัดงบประมาณ

รูปวงจร (Schematic Diagram)

วงจรภายในของ Opto isolator เบอร์ CQY80N

ทดลองใช้งานจริง ด้วย Windows 7 ไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจ

ทดลองใช้งานจริง ด้วย Windows 7 ไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจ

Driver ของ ตัวแปลง USB เป็น RS232 (HL-2303) รองรับ Windows 7 (ทดลองแล้วครับ)

การตั้งค่าโปรแกรม

เมื่อติดตั้งอุปกรณ์และลง Driver เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปดูว่า USB-to-Serial ของเราเป็นพอต COM ไหน อย่างในรูปของผมเป็น COM4

จากนั้นไปกำหนดค่าในโปรแกรม N1MM logger ให้ COM4 ทำงานและ ขา 4 เป็น CW แค่นี้เป็นอันเสร็จครับ

 

ภาคสามนำ LED ใส่ในชุด interface เพื่อความสวยงาม

 

สำหรับการทดลองนำหลอด LED มาใส่ในชุด interface ผมได้เอาหลอด LED มาต่อแทน R1K (ถอด R1K ออกไปเลย)

ทุกอย่างทำงานปกติดี ไม่มีรวน แถมยังมีไฟกระพริบตามจังหวะการส่งสัญญาณ การต่อสายคีย์ ถ้าต่อแล้วไม่ทำงาน ให้ลองสลับสายดูระหว่างจุด กราวด์และจุดคีย์

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ Opto-Isolator

 

Opto-Isolator เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่แยกวงจรสองส่วนออกจากกันทางไฟฟ้า ใช้แสงเป็นตัวเชื่อมต่อ วงจรในชุดแรกจะเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้า เป็นสัญญาณแสง ส่วนวงจรชุดที่สอง ก็จะทำงานกลับกันคือเปลี่ยนสัญญาณแสงกลับมาเป็นสัญญาณไฟฟ้าตามเดิม

 

วงจร Interface แบบอื่น ๆ

 

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000