ทดลองวงจรออสซิลเลเตอร์แบบ crystal

วงจร Crystal oscillators เป็นวงจรกำเนิดความถี่ที่นิยมใช้งานกันมาก มีข้อดีที่ไม่สามารถหาได้จากวงจรกำเนิดความถี่แบบอื่น ๆ คือ เสียรภาพทางความถี่เป็นเยียม หรือว่ามีความถี่ที่คงที่อยู่ตลอดเวลา

 

ทดลองวงจรออสซิลเลเตอร์แบบ crystal

ตัวอย่างวงจรที่จะนำมาทดลองสร้าง

อุปกรณ์จำพวก Crystal เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ค่อนข้างบอบบาง เวลาใช้งาน Crystal ต้องให้ทำงานที่ระดับแรงดันต่ำ ๆ ถ้าเกิดความร้อนอาจจะทำให้ความถี่ผิดเพี้ยน หรือเสียหายได้

วงจรที่ประกอบขึ้นมาจากอะใหลเก่า ๆ่้

วงจรที่ประกอบขึ้นมาจากอะไหลเก่า ๆ่้

สัญญาณ OUTPUT

สัญญาณ OUTPUT

จากการทดลอง เมื่อประกอบวงจรเสร็จพร้อมใช้งาน ลองนำไปวางใกล้ ๆ เครื่องรับ (ต้นแบบผลิตความถี่ 27 MHz) ผลปรากฏว่า เครื่องรับสามารถรับสัญญาณได้ดี ลองปรับไปโหมด CW แล้วลองใส่คีย์ที่วงจร Oscillator เสียงที่ออกมาใส่เจ๋วเลยครับ

ปรากฏการณ์เพียซโซอิเล็กทริก (Piezoelectric Effect) คือปรากฏการทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นขณะที่ผลึก Crystal ถูกกดอัด ถูกขยาย หรือถูกบิดให้ผิดจากรูปร่างในสถาวะปกติ ผลึก Crystal จะจ่ายแรงดันไฟฟ้าระดับต่ำ ๆ ออกมา ในทางกลับกัน ถ้าจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้ผลึก Crystal จะทำให้ ผลึก Crystal เกิดความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพขึ้น

วงจรออสซิลเลเตอร์แบบ crystal สามารถต่อได้หลายรูปแบบ

Crystal oscillators แบบ Tuned Collector

Crystal oscillators แบบ Tuned Collector

 

Crystal oscillators แบบ Colpitts

Crystal oscillators แบบ Colpitts

ค่า C หาได้จาก CuF = 1/2¶ F XC

Pierce oscillator for frequencies between10 and 20 MHz.

 

 

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000