เปิดฝาวิทยุซีบี เครื่องแดงความถี่ 245 MHz ของ Spender รุ่น Commando 246 BM ให้ชมกันครับ (รูปจากร้านดำสื่อสาร จ.กระบี่)

 

เปิดฝา Spender Commando 246 BM

เปิดฝา Spender Commando 246 BM

เปิดฝา Spender Commando 246 BM

เปิดฝา Spender Commando 246 BM

เปิดฝา Spender Commando 246 BM

เปิดฝา Spender Commando 246 BM

 

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000