สายอากาศวิทยุ CB - 27 MHz

 

วัสดุที่ใช้ทำ

ท่ออลูมิเนียม 4 ท่อนยาวท่อนละ 1.57 เมตร ยกเว้นท่อนที่ 1 ยาว 1.35 เมตร ท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาวประมาณ 1 เมตร สาย Coaxial เช่น สาย RG -58 หรือสายอื่น ๆ ที่เหมาะสม (50 โอห์ม) ลวดทองแดงเบอร์ 18 SWG ยาวประมาณ 5 เมตร หางปลา 5 อัน อลูมิเนียมเส้น ขนาด 2 X 25 cm.

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000