หม้อแปลง Balun ในสายอากาศ

 

balun (ย่อมาจาก balanced-unbalanced) หม้อแปลงบาลันเป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด passive (คือไม่มีการขยายสัญญาณ ไม่ต้องการไฟเลี้ยง) ทำหน้าที่เป็นแปลง ระหว่าง ระบบสมดุล (balanced) กับ ระบบไม่สมดุล (unbalanced) และบ่อยครั้งที่เราใช้ หม้อแปลง บาลัน ในการแปลง impedance ของสายอากาศ และสายนำสัญญาณให้เหมาะสมกัน

Balun MFJ 1:1

ตัวอย่าง ในกรณีที่เราต่อสาย Coaxial เข้ากับสายอากาศไดโพล

ตัวอย่าง ในกรณีที่เราต่อสาย Coaxial (เป็นสายแบบ ไม่สมดุล Unbalance line) เข้ากับสายอากาศไดโพล (สายอากาศแบบสมดุล balance) จะทำให้กระแสบนสายอากาศไดโพลในแต่ละซึกไม่เท่ากัน (รูป ก) รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นเลยผิดเพี้ยนไป แต่สามารถแก้ไขได้โดยการใช้หม้อแปลงบาลันช่วย (รูป ข)

เราสามารถสร้างหม้อแปลงบาลันได้หลายรูปแบบ

choke balun อัตราส่วน 1:1

ถ้าหากนำไปใช้ในความถี่ต่ำกว่านี้ อาจจะต้องใช้จำนวนรอบมากกว่า หรือใช้ แกน ferrite ช่วย ดังรูปด้านล่าง

choke balun อัตราส่วน 1:1

collins balun 1:1

สำหรับย่านความถี่ 3 - 28 MHz เราสามารถใช้ สายนำสัญญาณยาว 130 เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น ( A และ B) พันเป็นวงกลม ประมาณ 7-8 รอบ บนเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 เซนติเมตร

COLLINS BALUN แบบอัตราส่วน 4:1

COLLINS BALUN แบบอัตราส่วน 4:1 มีลักษณะคล้าย ๆ กับแบบ 1:1 แต่ใช้สาย นำสัญญาณยาว 130 เซนติเมตร จำนวน 4 เส้น ( A B C D)

COLLINS BALUN แบบอัตราส่วน 4:1

transmission line balun

transmission line balun อัตราส่วน 1:1

transmission line balun อัตราส่วน 1:1

transmission line balun อัตราส่วน 4:1

transmission line balun อัตราส่วน 9:1

transmission line balun อัตราส่วน 9:1

bazooka balun อัตราส่วน 1:1

VHF balun อัตราส่วน 4:1 เป็นที่นิยม และใช้กันโดยทั่วไปในย่าน VHF

หม้อแปลงแบบนี้จะมี bandwitdh ที่แคบมาก

VHF balun อัตราส่วน 4:1 เป็นที่นิยม และใช้กันโดยทั่วไปในย่าน VHF

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000