ตารางแสดงอัตราการขยายของสายอากาศ ANTENNA PERFORMANCE

อัตราการขยายของสายอากาศยอดนิยม 10 ชนิด เปรียบเทียบกับ สายอากาศ Isotropic และ Half wave dipole

 

อัตราการขยายของสายอากาศยอดนิยม 10 ชนิด เปรียบเทียบกับ สายอากาศ Isotropic และ Have wave dipole

 

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000