สายอากาศ AC Ground และ DC Ground นั้นแตกต่างกันอย่างไร ?

 

สายอากาศเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับวิทยุ รับส่ง สายอากาศเป็นอุปกรณ์ที่นักวิทยุสมัครเล่นทั้งหลายสามารถที่ ประดิษฐ์ แก้ไข ดัดแปลง ได้มากที่สุด เวลาเราอ่านตำรา ที่เกี่ยวข้อง เราอาจจะไปพบคำศัพท์แปลก ๆ มากมาย วันนี้จะยกตัวอย่าง ระหว่าง AC Ground และ DC Ground ว่ามันแตกต่างกันอย่างไร

สายอากาศแบบ DC Ground

คือสายอากาศที่เอาสายกราวด์ของสายนำสัญญาณต่อลงกราวด์จริิง ๆ ถ้าเอาไฟ DC ป้อนเข้าไปมันจะ Short กันจริง ๆ เช่นสายอากาศ Folded Dipole ที่เราใช้กันอยู่กันทั่วไปเขาจะต่อ สาย Ground ที่เป็นสายลวดถักเข้ากับตัวบูมของสายอากาศ และลวดของตัวนำอีกเส้นก็จะต่อเข้าขั้วต่อของสายอากาศ Folded Dipole ดังรูป

สายอากาศแบบ DC Ground คือสายอากาศที่เอาสายกราว์ดของสายนำสัญญาณต่อลงกราว์ดจริิง ๆ

ถ้าเราเอาโอห์มมิเตอร์มาวัดระหว่างสายนำสัญญาณทั้งสองเส้น จะมีความต้านทานต่ำ อย่างนี้เรียกว่า DC Ground ข้อดีคือ DC Ground คือ เมื่อถูกฟ้าฝ่าถ้าไม่แรงจริง ๆ กระแสจะไม่ไหลเข้าเครื่องวิทยุ เพราะว่ากระแสเดินทางผ่านลงดินได้สะดวก เครื่องก็เลยปลอดภัย

สายอากาศแบบ AC Ground

สายอากาศแบบ DC Ground คือสายอากาศที่เอาสายกราว์ดของสายนำสัญญาณต่อลงกราว์ดจริิง ๆ

สำหรับสายอากาศแบบ AC Ground นั้นขอยกตัวอย่าง เช่นสายอากาศ 5/8 lambda ตอนที่เขาทำก็จะมี ขดลวด (Coil) และ Condenser เอาไว้ Tune ถึงจะต่อลง Ground อย่างนี้เรียกว่า AC Ground ถ้ามีฟ้าฝ่าลงมาจะมี Condenser ขวางอยู่ กระแสส่วนหนึ่งจึงไหลเข้าไปยังเครื่องรับส่งวิทยุ ก็จะทำให้เครื่องวิทยุพังได้ ทางที่ดีก็คือการแก้ระบบจาก AC Ground เป็น DC Ground

 

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000