ประวัติ HS8JYX ในวงการวิทยุสมัครเล่น

 

ช่วงที่ 1 ของ HS8JYX ในวงการวิทยุสมัครเล่น

ข้อมูลที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นข้อมูลที่จดบันทึกไว้ในสมุดหลายเล่มนำมารวม ๆ กันบางเล่ม ก็สูญหายไปแล้ว ข้อความอาจจะขาดความต่อเนื่องบ้างนะครับ

hs8jyx

บันทึกข้อความ

 

บัตรเข้าห้องสอบ hs8jyx

บัตรเข้าห้องสอบ hs8jyx

ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น hs8jyx

บัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น hs8jyx

สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม

 

บัตรสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

ผลสอบเอามาจาก 100 วัตต์

 

ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

ใบอนุญาต พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

 


ช่วงที่ 2 ของ HS8JYX ในวงการวิทยุสมัครเล่น

ใบอนุญาตใช้ ใบอนุญาตตั้งสถานี
เครื่องวิทยุ และ power supply ทำเอง สายอากาศ ปัจจุบันที่ใช้อยู่

 

ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นกลาง

ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง hs8jyx

 

รางวัล All Asian Dx Contest 2009

HS8JYX

กิจกรรม 2009 ARRL 10-Meter Contest

กิจกรรม CQ World-Wide WPX Contest 2010 ในรูปแบบ SSB ผมเลือกใช้ความถี่ย่าน 10 มิเตอร

 

cq wpx 2010

ALL ASIAN DX CONTEST - 2010

 

 

 

CSCE ของ HS8JYX