ช่างซ่อมจำเป็น ตอน ทดลองสาย 5D-FB (Attenuation test)

 

พอดีได้มีโอกาสชื้อสายนำสัญญาณ 5D-FB มา 25 เมตร แต่ก่อนที่จำนำไปใช้ เรามาทดลองเล่น ๆ กันดีกว่า ว่ากำลังส่ง เมื่อผ่านสาย 25 เมตรนี้ไปแล้วจะเหลือที่ปลายสายกี่วัตต์

สาย 5D-FB ที่ชื้อมา จำนวน 25 เมตร

สาย 5D-FB ที่ชื้อมา จำนวน 25 เมตร

สาย 5D-FB ที่ชื้อมา จำนวน 25 เมตร

ลักษณะการวัดการลดทอนภายในสายนำสัญญาณ (Attenuation test)

ลักษณะการวัดการลดทอนภายในสายนำสัญญาณ (Attenuation test)

สำหรับท่านที่ต้องการสูตรคำนวณ อัตราการสูญเสีย

สำหรับท่านที่ต้องการสูตรคำนวน อัตราการสูญเสีย

กำลังส่งก่อนที่จะผ่านสายนำสัญญาณ 5D-FB ยาว 25 เมตร วัดได้ 6 วัตต์

กำลังส่งก่อนที่จะผ่านสายนำสัญญาณ 5D-FB ยาว 25 เมตร วัดได้ 6 วัตต์

จากนั้นก็ต่อผ่านสาย กำลังส่งที่ปลายสาย เหลือ 3 วัตต์เอง (หายไป 3 วัตต์) ผมลองทดลองส่งด้วยกำลังส่งต่าง ๆ ก็พอจะสรุปได้ว่า กำลังส่งที่ปลายสายจะลดลงประมาณ 50 % (เสียดายจัง)

จากนั้นก็ต่อผ่านสาย กำลังส่งที่ปลายสาย เหลือ 3 วัตต์เอง (หายไป 3 วัตต์)

เอ้...สายที่ม้วน ๆ ตามในรูปจะมีผลต่อกำลังส่งที่ออกไปหรือเปล่า ? ผมก็เลย ดึงสายให้ยาว ผลที่ออกมาตามรูปด้านล่าง ไม่มีผลให้เห็นเด่นชัดถึงความเปลี่ยนแปลง

เอ้...สายที่ม้วน ๆ ตามในรูปจะมีผลต่อกำลังส่งที่ออกไปหรือเปล่า ?

จากนั้นผมก็ได้นำสายเส้นนี้ไปทดลองกับย่านความถี่อื่นดู ซึ่งตอนนี้ที่ใช้บ่อยที่สุดคือย่าน 20 มิเตอร์ หรือ 14 MHz

จากนั้นผมก็ได้นำสายเส้นนี้ไปทดลองกับย่านความถี่อื่นดู ซึ่งตอนนี้ที่ใช้บ่อยที่สุดคือย่าน 20 มิเตอร์ หรือ 14 MHz

ทดลองวัดกำลังส่งก่อนที่ออกจากเครื่องส่ง ได้ประมาณ เกือบ ๆ 5 วัตต์ (โหมด AM)

ทดลองวัดกำลังส่งก่อนที่ออกจากเครื่องส่ง ได้ประมาณ เกือบ ๆ 5 วัตต์ (โหมด AM)

ผลออกมาแล้วครับ.. พอต่อสายเข้าไป 25 เมตรปรากฏว่ากำลังส่งตกลงเหลือประมาณ 4 วัตต์ ลดลงไป 1 วัตต์ (หรือว่า 20 %)

 

ผลออกมาแล้วครับ.. พอต่อสายเข้าไป 25 เมตรปรากฏว่ากำลังส่งตกลงเหลือประมาณ 4 วัตต์ ลดลงไป 1 วัตต์ (หรือว่า 20 %)

ลดลง 1 วัตต์ ค่อยรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000